İstanbul’dan Tekel işçilerinin zaferine selam

Tekel işçileri mücadelelerinin 77. gününde Danıştay’ın kararının ardından kutlama yaparken bugün de pek çok ilde olduğu gibi İstanbul’da da Tekel işçilerinin zaferi kutlandı, güvencesizliğe karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

İstanbul’da ilk olarak saat 18.30’da Dev Sağlık-İş üyeleri Taksim Tramvay durağında toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, Halkevleri de katılarak destek verdi. Dev Sağlık-İş Sendikası adına konuşan Funda Keleş, Danıştay’ın verdiği kararla birlikte Tekel işçilerinin güvencesiz çalıştırmaya karşı mücadelesinin bir aşamasının zaferle sonuçlandığını belirterek, sırada güvencesizliğe karşı Çok-El olarak mücadele etmenin olduğunu vurguladı. Sağlık çalışanlar olarak “İnsan ihaleyle çalıştırılmaz, sağlıkta taşeron olmaz” diyerek güvencesizliğe karşı mücadelede başta Adana Balcalı Hastanesi olmak üzere pek çok yerde fiili ve hukuksal kazanımlar elde ettiklerini hatırlatan Keleş, “Tekel işçilerinden aldığımız güçle bu topraklardan güvencesiz çalıştırma biçimlerini sileceğiz” diye konuştu. Dev Sağlık-İş Sendikası genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da bir konuşma yaparak Tekel işçilerinin güvencesizliğe karşı mücadelede işçi sınıfına yol gösterecek bir mücadeleye yürüttüğünü ifade ederek her alanda yaşanan güvencesizleştirmeye karşı ortak mücadele yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Dev Sağlık-İş Sendikasının açıklamasının ardından saat 19.00’da KESK İstanbul Şubeler Platformu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nebat Bükrek, yaptığı açıklamada Danıştay’ın kararının başta Tekel işçileri olmak üzere tüm emekçilere 4-C’yi yok etmek için fırsat yarattığını ifade etti. Güvencesiz çalıştırmayı ortadan kaldırmanın yolunun verilecek birleşik mücadelenin gücüne bağlı olduğunu belirten Bükrek, önümüzdeki dönemde 4 konfederasyonun ortak mücadelesinin dayanağı ve platformunun 26 Mayıs genel eylem kararı ve güvencesizliğe karşı belirlenen 12 talep olduğunu vurguladı.

Sendika.Org