Chavez: “Köylü Milisleri kuruyoruz”

Venezüella devlet başkanı Hugo Chavez, köylü lideri General Ezequiel Zamora’nın yer aldığı Federal Savaşı’nın 151. Yıl töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin ordusu Bolivarcı Silahlı Kuvvetler’e bağlı bir Köylü Milisleri örgütünün kurulacağını açıkladı. Chavez bu milislerin, yoksul köylüleri büyük toprak sahipleri ve onların paralı askerlerinden korumak üzere görev yapacağını belirtti.

2001 yılında çıkarılan Toprak ve Tarımsal Kalkınma Yasası’ndan bu yana 300den fazla köylü liderinin ve aktivistin katledildiğini belirten Chavez, “toplam 2.5 milyon hektar büyüklüğündeki 1.505 çiftliğin topraklarını yeniden köylülere dağıttık. Ancak toprak sahibi oligarşi bu girişimlerimize karşı şiddet içeren eylemler örgütlüyor” sözlerini sarf etti.

“Köylülerimizi sabotaj, yıldırma ve suikastlardan korumak Bolivarcı hükümetin ve devletin asli görevidir. Köylü milisleri köylülerin kendi savunmalarını kendilerinin örgütlemesi üzerine kurulu kolektif bir girişim olacaktır. Ordu böylece aslına dönmektedir yani silahlanmış halka” diyen Chavez, “kimseye saldırma niyetimiz yok ancak Venezüella’yı her karış toprağının o toprağın gerçek sahipleri tarafından savunulduğu bir ülke yapmak istiyoruz” sözlerini sarf etti.

Köylü milislerinin anayasal bir örgüt olacağını ve paramiliter bir örgüt gibi hareket etmeyeceğini hatırlatan Chavez, bu milislerin 22 Ekim 2009 tarihinde çıkan Silahlı Kuvvetler Yasası çerçevesinde oluşturulan kent merkezli Bolivarcı Milisler’in tamamlayıcısı olacağını belirtti.

Chavez milis örgütlenmelerinin yeni komünal devletin komünal iktidarının bir parçası olduğunu, halkın kendi kendini yönetmesine dönük mekanizmaların savunmayı da içerdiğini söyledi.

[Venezuelanalysis / Latinbilgi – S.T.]