İşçiler kararlı, dayanışma büyüyor

Ankara’daki Tekel direnişi dün (28 Şubat) 76. gününe girdi. Dün AKP’nin işçilere saldıracağını söylediği gün olarak büyük bir önem taşırken, direniş alanı dolup taştı.

Ankara’da 77 gündür güvenceli iş mücadelesini sürdüren Tekel işçileri AKP’nin “saldıracağız” tehditlerine rağmen direniş alanını terk etmiyor. Ankaralıların ve Türkiye’nin birçok yerinden gelenlerin de katılımıyla direniş alanındaki işçiler yalnız bırakılmadılar. Önceki gün öğlen saatlerinden beri nöbet tutan KESK MYK’sı ve Danışma Meclisi üyeleri de direniş alanını terk etmeyeceklerini açıkladılar. Diğer taraftan birçok demokratik kitle örgütü, parti ve siyasi hareket de işçilerin yanında bekliyor.

Direnişin geleceği tartışıldı
Hükümetin işçilere tanıdığı yasal süre 2 Mart itibariyle dolarken, işçiler direnişin geldiği bu safhada toplantılar yaptılar. Dün sabah saatlerinde başlayan ve işçilerin bütününün katıldığı toplantıya Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel ve sendika yöneticileri de katıldılar. Toplantılarda direnişin geldiği nokta değerlendirilirken, direnişin geleceği konuşuldu. Sendikanın 4-C ile ilgili yasal süreç ile ilgili bilgiler verdiği toplantılarda, Danıştay’ın büyük bir olasılıkla Pazartesi günü başvuru süresinin uzatmasıyla ilgili kararı verebileceği söylendi. Ayrıca 4-C ile ilgili olarak iptal davasında geçici işçiliği düzenleyen 3 hükümle ilgili kararın da açıklanabileceği belirtildi.

İşçilerin büyük bir bölümünün Danıştay davasından çıkacak sonuçlara göre hareket edeceğinin görüldüğü bu toplantılarda, azımsanmayacak bir işçi topluluğunun da 4-C’ye hiçbir şekilde imza atmak istemediği bir kez daha ortaya çıktı.

Saldırı olursa çadırlar yeniden kurulacak
Hükümetin saldırma tehditlerine karşı direniş alanını terk etmeme kararı alan işçiler ve sendika, olası bir saldırı sonrası çadırları tekrar kuracaklar. Fakat Danıştay kararının işçilerin ve sendikanın istediği şekilde 4-C’ye başvuru süresinin uzatması halinde çadırların kaldırılacağı toplantılardan çıkan genel bir eğilim olarak görülüyor.

Danıştay kararı bekleniyor
Tüm bu değerlendirmeler sonrası işçiler esas olarak Danıştay kararını beklemeye başladılar. İşçiler direniş alanını ilk günkü gibi korurken, gündelik işlerini özenle sürdürüyorlar. Odunlar yine taşınıyor, çadırlar yine temizlenip sağlamlaştırılıyor, nöbetler yine tutuluyor.

Mücadele yeni bir aşamaya taşınacak
İşçiler her ne olursa olsun direnişin geleceği ile ilgili kararın ortak iradeyle alınacağına ve örgütlü yeni bir sürece taşınacağına dikkat çekiyorlar. 4-C’ye karşı yürütülecek mücadelenin süreceğine vurgu yapan işçiler, güvencesizliğe karşı örgütlü sendikal bir karşı duruş sürdüreceklerinin altını çiziyorlar.

Sendika.Org-Ankara