”Sözleşmeli köleler’-Abbas GÜÇLÜ (Milliyet)

Okullarda çeşit çeşit öğretmen var. Önemli bir bölümü de sözleşmeli. MEB’e göre, kadrolu öğretmenlerle aralarında hiçbir fark yok. Ama gelin bir de onlara sorun. Bir dokun bin ah işit. Yeni bakan umarız bu konuya da bir çözüm üretir. Aynı okuldan mezun olup aynı işi yapan öğretmenler arasındaki bu ayrım ortadan kalkar. İşte farklılıklardan bazıları:

Sözleşmeli öğretmenin özür durumu hariç il içi ve il dışı tayin hakkı yoktur. Kadrolulara bu hak tanınmaktadır.
Sözleşmeli öğretmenlerin eş durumundan yapılan il dışı atamaları eşlerinin çalıştıkları kurumun yüzlerce kilometre uzağına yapılmaktadır. İl içi tayin hakları olmadığından yapılan bu il dışı atamanın da hiçbir esprisi kalmamaktadır.
Sözleşmelilere özür durumundan yapılan il dışı yer değiştirmelerde yolluk dahi verilmemektedir. Oysa bu hak kadrolulara tanınmaktadır.
Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK kesintisi yapılmaktadır. Kadroluların ek derslerinden herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değildir.
Haftada 15 saat ek dersi olan, göreve yeni başlamış bir kadrolu öğretmen, 15 saat ek dersi olan 25 senelik bir sözleşmeli öğretmenden ek derslerdeki SSK kesintisi sebebiyle toplamda daha fazla maaş almaktadır.
Sözleşmeli öğretmenler idareci veya müfettiş olamazlar. Kadroluların bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktur.
Sözleşmeli öğretmenlerin hizmet puanları yoktur. Bu sebeple 1 yıl ya da 20 yıl çalışmış olmalarının hiçbir önemi yoktur.
Sözleşmeli öğretmenlerin eş, çocuk, doğum yardımları yoktur. Fakat tüm bu haklar kadrolulara tanınmaktadır.
Bazı illerde maaşlar sözleşmede yer aldığı gibi her ayın 15’inde yatmamaktadır. Ayın 23’ünü ve 24’ünü bulmaktadır.
Sözleşmeli öğretmeler de kadroluların almış oldukları temel ve hazırlayıcı eğitim kurslarını almalarına rağmen, kadroluların stajyerliği kalkarken, asalete geçerken bu eğitim sözleşmelilere mesleki eğitim adı altında verilmektedir. Herhangi bir şekilde asalete geçme söz konusu değildir.
Kadrolularda kıdem ve kademe ilerleme varken, sözleşmelilerde göreve yeni başlayanla 25 senelik bir sözleşmeli öğretmen aynı maaşı alacaktır.
Sözleşmeli öğretmenler, milli eğitim müdürü ve okula gelen müfettişler tarafından “Bakın siz sözleşmelisiniz” diye başlayan sözlerle devamlı tehdit edilmektedir.
Sözleşmeli öğretmen geleceğini göremediğinden gönül rahatlığıyla aile kuramamakta, bankalardan kredi kullanamamakta ve hatta sözleşmeli öğretmenlere kız dahi verilmemektedir.
Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl ocak ayında yenilenmektedir. Yani sigorta dahil her sene çıkış-giriş işlemi yapılmaktadır. Uzun süreli sözleşme yapılmamaktadır.
Sözleşmemizin 13. maddesinin D bendi ‘Personelin sözleşmesi, norm kadronun gerektiği öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir’ demektedir. Bu da iş garantisinin olmadığının resmi kanıtıdır.
Sözleşmeli öğretmenler kadrolular gibi asker öğretmen olarak askerliklerini yapamamaktadırlar.
MEB yurtdışı öğretmen görevlendirmelerinde şart olarak “Milli Eğitim Bakanlığı’nda en az 5 yıl (kadrolu) çalışmış olma”yı öne sürmektedir. Yani sözleşmeli olarak MEB’de 20 yıl çalışmak dahi bizlere bu hakkı kazandırmamaktadır.
Sözleşmeli öğretmenler bir taraftan mesleklerini icra ederken bir taraftan da kadrolu olmak için yeniden KPSS sınavına hazırlanmaya zorunlu bırakılmışlardır. Fakat sözleşmeli öğretmenler zaten bakanlık tarafından KPSS puan üstünlüğüne göre atanmaktadırlar. Yani kadrolularla atama yöntemi olarak aynı kıstaslara göre bakanlık tarafından atamaları yapılmaktadır. Bakanlık 10 bin kadrolu, 10 bin sözleşmeli atayacağı yerde 20 bin kadrolu atamış olsa zaten sözleşmeliler KPSS’den aldıkları puanla kadrolu olma hakkını elde etmiş olmaktadırlar. Dolayısıyla olası bir kadroya geçirme durumunda en ufak bir haksızlık söz konusu olmayacaktır.
Özetin özeti: Biri onlara kulak vermelidir.