Anketlere göre ABD imajı tüm dünyada düşüşte -Andrea Bistrich*

Washington kendini izole ediyor

BBC- Dünya Servisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, “süpergüç” ABD’nin imajı uluslararası alanda düşüşe geçmiş. Kanadalı GlobeScan Enstitüsü, Maryland Üniversitesinin Internatonal Policy Programıyla birlikte, 2006 Kasım- 2007 Ocak arasında, aralarında Amerikalıların da bulunduğu, 25 ulustan 26 bin insanla bir anket yaptı. Ankete katılan insanların %49’una göre, Washington dünyanın gidişatını olumsuz etkiliyor. 1/3’ten az bir kesim ise (%32) daha çok da olumlu olarak gözlemliyor.

Amerika’nın prestiji hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı. 2005 yılında yapılan anketlerde Amerika’nın imajı, ankete katılanların (18 ülkeden) %40’ı tarafından olumlu bulunurken, bu rakam 2006 da %36 ve bugün ise sadece % 29 .

Washington’un rolü en çok da Nijerya ve Filipinler’de olumlu olarak değerlendiriliyor- buralarda %72’lik bir kesim ABD’yi olumlu bulurken, en belirgin eleştiriler, neredeyse her üç soru yöneltilenden ikisinin ( %74) ABD’nin dünyadaki etkisini olumsuz bulduğu yönünde; Almanya ve Endonezya’dan. Fransa ve Türkiye’de bu görüşe katılıyor (her ikisinde de %69).

ABD’nin imajı en fazla da Polonya’da yıpranmış. 2006 yılında yapılan ankete katılanların %62’si ABD’nin rolünü olumlu değerlendirirken, bu rakam 2007 yılında sadece %38. Endonezya’da 2006 yılında ABD’nin dışarıya dönük etkisi biraz daha olumlu (%40) değerlendirilirken, 2007 yılında bundan eser bile kalmamış (%21). Bunun nedeni ise, ABD’nin, Tsunami kurbanlarına dönük yardımlarını giderek azaltması olarak görülüyor. Hindistan’da da rakamlar % 44 den %30’a düşmüş.

Maryland Üniversitesi’nin International Policy Attitutes Programı başkanı Steven Kurll anketin sonucundan hareketle “tüm dünyada hakim olan bu görüşe göre, ABD şu süreçte doğru olan hiçbir şey yapmıyor” yorumunda bulunuyor.

ABD’nin dış politikası bağlamında herkes epeyce hemfikir: ankete 25 ülkeden katılanların çoğunluğu eleştiri getiriyor ve Irak-Savaşının yanı sıra (21 ülke), ABD’nin Guantanamo ve diğer hapishanelerdeki tutsaklara yaptıklarına (22 ülke), ABD’nin Lübnan savaşı sırasındaki tutumuna (20 ülke), İran’a ve nükleer amaçlarına karşı tutumuna (20 ülke) karşı çıkıyor. Anket yapılan 25 ülkeden 19’unda ABD’nin küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin politikasına da dikkat çekiliyor.

ABD’nin Yakın Doğu’daki askeri varlığı noktasında hemfikirlilik hakim. Ankete katılan 25 ülkeden 23 ünde, ABD-Ordusu’nun bölgede “daha çok çatışmaya” yol açtığı görüşü hakim. ABD içinde bile %53 bu görüşte. Sadece bir ülke, Nijerya (ve ayrıca ABD’deki ankete katılanların %33 ü), ABD-Ordusu’nun Yakın Doğu bölgesini daha çok da istikrara kavuşturduğundan emin görünüyor.

CBS, NBC, ABC gibi ABD- televizyon kanallarının yanı sıra, Wall Street Journal ve Washington Post’a göre, ABD Başkanı Georg W. Bush şu sıralar, tıpkı Richard Nixon’un Watergate -Skandalı (1974) sonrasında ve Harry Truman’ın ise Kore Savaşı (1952) sırasında olduğu kadar sevilmiyor.

ABD televizyon kanallarının yaptığı ankete göre, ankete katılanların sadece % 28’i Bush’u onaylıyor. NBC televizyon kanalının ve de Wall Street Journal’ın anketlerine göre, şu süreçte ABD-Başkanı’nı destekleyenlerin oranı %35’ken, Washington posta göre bu oran %33’lerde.

*Jungewelt

[ILPS (Halkların Uluslar arası Mücadele Ligi) Türkiye Seksiyonu tarafından Sendika.Org için çevrilmiştir]

e-posta: [email protected]
e-posta: ı[email protected]
web: www.ilpsturkiye.org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur