Türkiye’de yoksulluk ve büyüme stratejileri-Umar Karatepe

Bu yüksek lisans tez çalışmasının temel amacı Türkiye’deki büyüme stratejileri ile yoksulluk arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yanıtı aranan öncelikli soru, farklı stratejilerle sağlanan ekonomik büyümenin hangi toplumsal kesimler lehine veya aleyhine ne gibi sonuçlar doğurduğu, bu sonuçların Türkiye’deki yoksulluğu nasıl etkilediğidir. Bu sorunun yanıtını ararken 1940’lardan beri gelişmekte olan ülkelerde uygulanan iki modele odaklanılması gerekecektir: İthal ikameci ve ihracata dayalı büyüme stratejileri.

Çalışmanın önmetinleri için tıklayınız(pdf-90Kb)

Çalışmanın anametni için tıklayınız(pdf-1,28Mb)