Tüpraş’ı Geri Almakta Kararlı Olan Rafineri İşçileri Eylemlere Başladı

Tüpraş’ta yargı kararlarının 30 gün beklenmeksizin uygulanması için eylemlere başlayan Petrol İş üyesi Tüpraş rafineri işçileri bugün 1 saat geç iş başı yaptı. Tüpraş’ın Aliağa, Kırıkkale, Kocaeli, Batman rafinerileri ile Yarımca Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü’nde çalışan işçiler, bugün 1 saat geç iş başı yaparak, Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararının uygulanmamasını protesto ettiler ve yargı kararlarının derhal uygulanmasını istediler.

Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararının uygulanmaması halinde, üyelerinin üretimden gelen güçlerini kullanmak da dahil, her türlü eyleme başvuracağını bildiren olan Petrol-İş Sendikası, yargı kararlarının kesinlikle uygulanması için sonuna kadar mücadelede edeceklerini açıkladı.

Petrol İş Genel Merkezi’nin Açıklaması Şöyle:

Kimse, Petrol-İş’in kararlılığını denemeye kalkışmasın

Tüpraş’ın özelleştirilmesi, bir kez daha yargı kararıyla durdurulmuş, özelleştirme işlemleri iptal edilmiştir. Bu yargı kararı, yürütmeyi durdurma kararıdır ve bu karar, Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yargıdaki en yüksek organı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilmiştir. Bu yürütmeyi durdurma kararı, esasa ilişkin karar verilinceye kadar aynı zamanda ihalenin iptali anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Tüpraş’ta şu ana kadar yapılmış bütün işlemler iptal edilmiş, yok sayılmıştır. Anayasamızda belirtildiği gibi bu kararın aynen ve geciktirilmeksiniz uygulanması gerekmektedir. Yüksek Mahkeme’nin kararı üzerine başka bir tartışma kesinlikle yapılamaz. Yürütmeyi durdurma kararının kesinlikle uygulanması için kararlı olan Sendikamız, her türlü mücadele yöntemlerini ortaya koyacaktır.

Yargı kararı kesinlikle uygulanmalıdır, tartışma konusu yapılamaz

“Karar üzerinde fiili durum vardır, nasıl uygulayacağız” gibi tartışmalar yapmak son derece anlamsızdır, tehlikelidir. Kaldı ki bu tartışmaları yapanlar yasalar karşısında suç işliyorlar. Toplumu, kanunsuzluğa, kanunlara uymamaya davet ediyorlar. Yargı kararları ne özel çıkarlar doğrultusunda değerlendirilebilir, ne de önyargılı ve ideolojik bir şekilde algılanabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliği hukukun üstünlüğü olarak tanımlanmıştır, o zaman yargı kararları kesinlikle tartışılamaz. Siz Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararını uygulamamaya kalktığınız an Türkiye’de anayasal rejimin de niteliğini tartışmaya açmış olursunuz. Hatta Türkiye’nin bağımsız bir devlet veya ulusal egemenliğini de bu doğrultuda sorgulamış olursunuz. Dolayısıyla, bu karar kesinlikle uygulanacaktır.

Yargı kararları üzerinde ÖİB’nin, siyasi iktidarın tasarrufu olamaz

Yargı kararlarına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, siyasi iktidarın uymaması, bunların üzerinde tasarruf yapması gibi bir uygulama söz konusu olamaz. Bu işin altından nasıl kalkarız politikaları izlemek için çeşitli söylemlerde bulunmak, konuyu saptırmak, zamana yaymak çabaları beyhude çabalardır. Kafaları bulandırmak için geliştirilen bu söylemlerin hiç birisi doğru değildir. Tüpraş’ta yargı kararının nasıl uygulanacağı tartışılamaz. Açık ve net olan yargı kararının uygulanacağıdır. Kararların uygulanmaması için geliştirilen söylemler son derece tehlikeli söylemlerdir. Hukuka saygısızlığı ifade etmektedir, hukuk devletini inkar eden bir tutum ve davranıştır. Kararın nasıl uygulanacağı bellidir.

Tüpraş’ı kesinlikle geri alacağız

Tüpraş’ta yürütmeyi durdurma kararı uygulanacak ve 29 Nisan tarihine, yani Tüpraş’ın ihalesinin ilanına çıkıldığı tarihe geri dönülecektir ve o tarihten bu tarihe kadar yapılan tüm işlemler yok sayılacaktır. Tüpraş’ın kamuya iadesi böylelikle gerçekleşmiş olacaktır. Aksi halde Sendikamız her türlü mücadele yöntemlerine başvuracak, üretimden gelen gücünü kullanmaktan asla çekinmeyecektir. Tüpraş’ta yargı kararı 30 gün beklenilmeksizin uygulanmalı, Tüpraş kamuya iade edilmelidir. Tüpraş’ı kesinlikle geri alacağız. Sendikamız Petrol-İş’in bu kararlılığını hiçbir kimse, hiçbir güç denemeye kalkışmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
PETROL-İŞ SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU adına
MUSTAFA ÖZTAŞKIN
GENEL BAŞKAN

Aliağa İşçileri Kararlı

Danıştay İ. D. Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararı verdiği Tüpraş ihalesinde, kararın bir an önce uygulanmasını isteyen Petrol-İş üyesi işçiler bu sabah eylem yaptı. İşe gelen işçiler İzmir Rafinerisi önünde toplandılar. Burada işçilere hitaben bir konuşma yapan Şube Başkanı İbrahim Doğangül;
“ÖİB Başkanı Metin Kilci ‘Kararı uygulayacağız ama, nasıl bilmiyorum’ diyor. Hatta yurtdışından hukukçulara soracağını belirtiyor. Nereye sorarsa sorsun, ama bizim sabrımızı taşırmadan Tüpraş’ı gerçek sahiplerine, aldıkları gibi geri versinler. Petrol-İş Sendikası bütün üyeleri ile bu ülkenin vicdanı olarak davranmaya kararlıdır. Bu kararı uygulama görevi ÖİB’nin yani hükümetindir. Eğer buradan duymuyorlarsa sesimizi, kulaklarının dibine kadar gidip oradan sesleniriz. Kararı uygulatmak için meşru, demokratik her türlü gücü ortaya koymaktan çekinmeyiz. Hem unutmasınlar, hukuk herkese lazımdır. Bugün, ‘mahkeme kararlarını uygulayamıyorum, yani hukuku çiğniyorum’ derseniz, bunun sonuçlarına da katlanırsınız. Bugün tartışılması gereken Tüpraş niçin mutlaka satılmak istenmektedir, bu satış kimin içindir? Bunu tartışmak gerekiyor. Kamu kaynaklarının ve zenginliklerinin, toplumun yararına nasıl kullanılabileceği; bu kaynakların kimin denetiminde olması gerektiğidir. Gelin artık bunları tartışalım” diye konuştu.

Konuşmanın ardından işçiler saat 09.30 civarında eylemi sona erdirerek işlerinin başına döndüler.