‘En alttakiler’in Hali Harap

Maaş ve ücretlerin payı değişmezken kırsal kesimdeki aileler yoksullaştı

Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlik alt, orta ve ortanın üzerindeki dilimlerde kaydedilen, ihmal edilebilir düzeydeki ”kıl payı” artışlara karşın sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘2004 Yılı Hanehalkı Bütçe Anketi’ nden elde edilen sonuçları açıkladı. Buna göre ”Gini katsayısı” olarak adlandırılan ve kişisel gelir dağılımındaki eşitliği ya da eşitsizliği belirlemekte kullanılan ölçüt, 0.42’den 0.40’a geriledi. Bu oranın 1’e doğru büyümesi gelir dağılımdaki eşitsizliğin arttığını, sıfıra doğru küçülmesi gelir adaletinin düzelmekte olduğunu gösteriyor. Bu durum Türkiye’nin Lorenz eğrisi tablosunda gözüküyor. 2003’ten 2004’e gelir dağılımındaki değişiklikler şöyle:

* En alttaki yüzde 20’lik dilimin 2003 yılında toplam gelirden aldığı pay yüzde 6 idi. Bu 2004’te değişmedi.

* İkinci yüzde 20’lik grupta yer alan ailelerin payı yüzde 10.3’ten 10.7’ye, üçüncü yüzde 20’lik gruptaki ailelerin payı yüzde 14.5’ten 15.2’ye, dördüncü yüzde 20’lik grupta yer alan ailelerin payı ise yüzde 20.9’dan 21.9’a çıktı. En fazla pay alan yüzde 20’lik grupta yer ailelerin payı yüzde 48.3’ten yüzde 46.2’ye geriledi.

* Kentlerdeki en alt dilimdeki ailelerin gelirden aldığı pay 2004’te 0.3 puan artarken, kırsal kesimdeki aileler daha da yoksullaştı.

* En üst gelir grubundaki aileler ile en alt gelir grubundaki ailelerin gelirden aldığı pay arasında 12.4 kat fark bulunuyor. 2003 yılı itibarıyla bu fark 13.4 kat idi.

Cumhuriyet Ekonomi Servisi –