Özelleştirme İdaresi, SEKA Balıkesir’in Peşinde

 

Özelleştirme İdaresiBaşkanlığı, kamuya iade kararı alınan SEKA Balıkesir İşletmesi’ni geri almak amacıyla karar düzeltme talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Özelleştirme İdaresi (ÖİB), Danıştay’ın kamuya iade kararının ardından, SEKA Balıkesir İşletmesi’nin geri alınması konusunda, sonuna kadar hukuk yollarını denemekte kararlı görünürken, Danıştay’a karar düzeltme talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Özelleştirme İdaresi yetkilileri, devrin yapıldığına ve işletmenin geri alınmasının çıkaracağı sorunlara işaret ederken yine de mahkemelerde iade kararı çıkması durumunda buna uymak zorunda olduklarını ifade ediyorlar.

Böylesine bir geri alım sırasında firmanın yaptığı yatırımlar için tespit davalarının açılması ve sonuçta bunların ödenmesinin gündeme geleceği belirtiliyor.

Bunun için hukuk yollarını sonuna kadar denemekte kararlı olan ÖİB, Danıştay’a da karar düzeltme talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Bu arada, alıcı firmanın da yaptığı yatırımların ödenmesi kaydıyla İdare’ye sulh talebinde bulunduğu ifade edilirken ÖİB’nin sorunun mahkemelerden çıkacak kararlara göre çözülmesi taraftarı olduğu belirtiliyor.

Danıştay, Balıkesir SEKA İşletmesi’nin Albayrak Grubu’na satışında kamu yararı ve özelleştirmenin amacına uygunluk bulunmadığına karar vermişti.

Balıkesir SEKA İşletmesi, 2003 yılında ihaleye çıkarılırken ihalede Albayrak Turizm 1.1 milyon dolar vermiş ve ihale ÖYK tarafından onaylanarak devir gerçekleştirilmişti.