Güney Afrika -COSATU Öncülüğünde Yeni Sol Muhalefet Cephesi

Güney Afrika’da ANC’ye Karşı Sol Koalisyon

Güney Afrika-Cape Town

ANC ‘nin (Afrika Ulusal Kongresi) uyguladığı ekonomik politikalarına karşı çıkmak amacıyla Güney Afrika’da 70’den fazla dinî ve toplumsal grup bir koalisyon kurdular. Kendilerine İstihdam için ve Yoksulluğa Karşı Batı Bölgesi Koalisyonu (Western Province Coalition for Jobs and Against Poverty) adını veren bu topluluğu, ülkenin temel işçi sendikası COSATU örgütledi.

Bu yeni oluşum, ülkede son birkaç aydır görülen grev ve protestoların sonucunda doğdu. Ekonomik sorunlardan dolayı çeşitli gruplar, ülkede baştan başa eylemlere girmişlerdi. Cape Town belediye salonunda yapılan son toplantıdaki atmosfer de sert bir başkaldırı havasında geçti. Koalisyona katılmak üzere sol siyasî gruplar, HIV/AIDS kampanyasındakiler ve kilise grupları bu toplantıda bir araya gelebildiler.

Kırmızı afişler talepleri dile getiriyordu: “Herkese asgari devlet yardımı; sağlık, ulaşım ve eğitimde harcamalarının artırılması; ve, kamu hizmetlerine önem verilmesi.”

COSATU konfederasyonundan Mike Lowe, ANC’nin siyasetlerinden büyük hoşnutsuzluk duyulduğunu söyledi. Lowe, “İktidara geldiğinden beri, ANC (Afrika Ulusal Kongresi), daha çok serbest piyasanın özelleştirme ve enflasyonu azaltma siyasetlerini takip etmiştir. Ama bunun bir bedeli vardır. İşsizlik şu anda, daha çok siyahiler aleyhine, %28 dolayındadır. Ülkenin zenginlikleri hâlâ beyazların ve bir avuç siyahinin elindedir. ANC’ye karşıt bir oluşumun olanağı, son 11 yıldır hiçbir şey elde etmediklerine inanan, daha çok kent ve kır yoksulu siyahiler arasında, büyüyen bir sabırsızlığı göstermektedir” dedi.

1994’de gerçekleştirilen ilk çok-ırklı seçimlerden bu yana, ANC hükümeti, COSATU’daki sendika grubu ve Güney Afrika Komünist Parti’siyle üçlü bir birlikteliği sürdürüyor. Ama bu gruplaşmadaki çatlaklar giderek büyümekte.

Yaşam şartlarını protesto eden göstericilerin sokaklarda lastik yakarak protesto gösterileri yaptıkları Haziran ayındaki bir günlük genel grev bu ayrımları gözler önüne serdi. Gün be gün değişen olaylara bakıldığında, temel sorunun bu yeni koalisyonun ANC’ye karşı yeni bir siyasî partiye dönüşüp dönüşmeyeceği.

Bu soruya su andaki yanıt, COSATU’nun batı bölge sekreteri Tony Ehrenreich’e göre, dönüşmeyeceğe benziyor. “Hem geleneksel beyaz zenginler hem de yeni oluşan siyahi süper zenginler, ANC’nin siyasî seçimlerinden çok yararlanmışlardır. Bu gerginlikler daima olacaktır, ama ANC ile anlaşmakta olduğumuz pek çok konu da vardır. Bu yüzden, ülkenin en ilerici siyasî partisi olan ANC ile birlikteliğimiz devam edecektir” dedi.

Bu yeni koalisyon siyasî bir değişim getirmese bile, ANC’ye, siyasî solun rahatsız olduğunun ve sesinin duyulması gerektiğinin bir ikaz ateşidir.

(BBC’den sendika.org tarafından çevrilmiştir)