TTB’den Sempozyum

DAVET

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı” TBMM’nin gündemine geldi.
Hükümet’in “Reform” olarak sunmaya çalıştığı tasarı kanunlaştığı takdirde memur emeklilerinin maaşları % 33, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları % 23 düşecek. Emeklilik yaşı bütün çalışanlar için 68’e yükseltilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile birlikte Türkiye’de yaşayan ve aylık geliri 117 milyon TL.den fazla olan herkes 58 ile 396 milyon TL. arasında zorunlu prim ödeyecek. Prim borcu olanlarla son bir yıl içinde 90 gün prim ödememiş olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

GSS kapsamındaki yurttaşlar ise kapsamı Hükümet tarafından belirlenecek ve her yıl değişecek olan sınırlı bir sağlık hizmeti alabilecek. Bu hizmet için de ayaktan yapılan her türlü tetkik ve tedavi için katılım payı ödenecek. Hastaneye yatması gereken hastalardan da her gün için standart yatak ücretinin dört katına kadar para alınabilecek.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşam koşullarını daha da zorlaştırıp ücretlerini daha da düşürecek; hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasını daha da zorlaştıracak bu düzenlemelerden yararlanan tek kesim ise özel hastane patronları olacak.

Hastayı “müşteri”, hastalığı ve hasta tedavisini “mal ve hizmet” malzemesi olarak gören bu bezirgan felsefesinin gıdası “eşitsizlik ve hızlı tüketim”dir. Eşitsizlik ve tüketim arttıkça sistem beslenir, palazlanır. Sağlıkta eşitsizliğin Türkçesi “ne kadar para, o kadar sağlık” demektir.

Zaten AKP iktidarında tüm sağlık alanı özel sağlık kesimlerinin işletmeci birkaç akıl hocasının eline teslim edilmiş, yasa ve yönetmelik metinlerinin dili bile piyasa işletmeciliğinin diline çevrilmiştir. Bu tercih, sağlığı alınıp satılan, üzerinden kâr edilen bir “piyasa metaı” haline getiren “neo-liberal pazar ekonomisidir”.

İstanbul Tabip Odası olarak AKP Hükümeti’nin sağlığa zararlı bu politikalarına karşı 5 Kasım 2003’te başlayan, 24 Aralık 2003, 10-11 Mart 2004 ve 21 Nisan 2005’te devam eden GöREVlerle mücadele ediyoruz.

Örgüt tarihimizin bu en uzun soluklu ve kararlı eylemleri binlerce sayfayı bulan bildiri, gazete, dergi, kitap yayını; yüzlerce saati bulan tartışma toplantıları, sayısız basın açıklaması ve medya faaliyeti ile desteklendi. İleri sürülen görüşler içi boş siyasi sloganlarla değil, Sağlık Bakanlığı kadrolarının hiçbir zaman sahip olmadıkları geniş bir bilgi birikimi ve teorik donanımla beslendi.

Bu çalışmalar kapsamında 5 Haziran 2005 günü gerçekleştireceğimiz ve AKP Hükümeti’nin emeklilik ve sağlıkta getirmeye çalıştığı yeni düzenlemeleri masaya yatıracağımız “Herkese Sağlık/Güvenli Gelecek Sempozyumu”na katılımınızdan onur duyacağız.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Gençay Gürsoy
İstanbul Tabip Odası Başkanı

Program

09.30 / Kayıt

10.00 / Açılış Konuşması
Prof. Dr. Gençay Gürsoy
İstanbul Tabip Odası Başkanı

10.30 / Konferans I Moderatör: Dr. Arzu Atabek
Sosyal Güvenlik Tarihi ve Gelişimi
Doç. Dr. Yüksel Akkaya
Mersin Üniversitesi İktisat Fakültesi

11.30 / Kahve Arası

11.45 / Konferans II Moderatör: Dr. Saffet Ercan
Sağlık Sistemlerinin Dünü Bugünü
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu
Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı AD

12.45 / Yemek Arası

13.30 / Konferans III Moderatör: Dr. Yıldız Ünder
Sağlığın 20 Yıllık Öyküsü
Dr. Ata Soyer
TTB MYK Üyesi / 9 Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı AD

14.30 / Kahve Arası

14.45 / Panel > Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası
Moderatör: Dr. Ali Çerkezoğlu
Sosyal Güvensizlik Düzeni
Dr. Aysun Erbahçeci / İTO GSS Çalışma Grubu
G$$ Balonu
Dr. A. Yeliz Mutlu / İTO GSS Çalışma Grubu
Sağlıkta Dönüşüme Karşı Neler Yaptık?
Dr. Ezgi Güney Doğan / İTO GSS Çalışma Grubu
Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Sendikal Mücadele
Dr. Köksal Aydın / SES Genel Başkanı
TTB Çözüm Önerileri
Dr. Metin Bakkalcı / TTB II. Başkanı

17.00 / Değerlendirme/Kapanış