SEKA Özelleştirmesinde Yolsuzluk

SEKA Balıkesir İşletmesi’nin Albayraklar Turizm Seyahat Ticaret AŞ’ye satılmasına ilişkin mahkemece verilen iptal kararının uygulanmaması üzerine Danıştay, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkililerinin soruşturulmasına yeşil ışık yakan bir hükme vardı. Özelleştirmenin hemen ardından Albayraklar Şirketi tarafından işten çıkarılan Erdal Adak, Zafer Ateş ve Kadir Günaydın adlı işçiler, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun SEKA Balıkesir İşletmesi’nin satışına ilişkin Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı ile bu kararın yürütülmesinin durdurulması isteminin reddi yolundaki Danıştay 10. Dairesi’nin kararını uygulamadıkları gerekçesiyle Özelleştirme Başkanlığı yetkililerinin soruşturulması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdular. Cumhuriyet Başsavcılığı da başvuru üzerine mahkeme kararlarını uygulamayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkililerinin soruşturulması için Maliye Bakanlığı’ndan izin istedi.

Bakanlık kendinin yargının yerine koydu

Maliye Bakanlığı, “ilgili mahkeme kararlarında iş akitleri Albayraklar şirketi tarafından feshedilen işçilerin işe alınmaları ile ilgili bir hüküm yer almadığı, söz konusu işçilerle ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca tesis edilmesi gereken herhangi bir işlem bulunmadığı” gerekçeleriyle savcılığın izin istemini kabul etmedi. Davacı işçiler, bunun üzerine Maliye Bakanlığı’nın soruşturma izni istemini reddeden kararına Danıştay’da itiraz ettiler. İtiraz dilekçesinde, Maliye Bakanlığı’nın kendisini yargının yerine koyduğu belirtilerek “Balıkesir SEKA İşletmesi’nin özelleştirilmesinin iptali istemiyle açılan davada Bursa 2. İdare Mahkemesi, 28 Temmuz 2003 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bunu sadece alıcıya bildirmekle yetinmiş ve kararı uygulamamıştır. Aynı mahkeme, satışın iptaline karar vermiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, işletmeyi geri almak yerine, yine kararın alıcıya ve SEKA’ya bildirilmesiyle yetinmiştir. Özelleştirme İdaresi, yargı kararlarını uygulamama iradesini açıkça beyan etmektedir” denildi. Danıştay 1. Dairesi, geçen günlerde verdiği kararla, işçilerin itirazını kabul etti ve Maliye Bakanlığı’nın şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin uygulamasını ortadan kaldırdı.

Haber: Işık Kansu/Cumhuriyet