Resmi Tarih Tartışmaları – 1 (Editör: Fikret Başkaya)

Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı / Özgür Üniversite kurulduğu günden bu yana resmi ideolojiiyi ve ona en önemli argümanlarını sağlayan resmi tarihi çeşitli yönleriyle tartışmaya önem vermiştir. Kalıcılığın sağlanması, tartışmaların yaygınlaştırılması ve bu tartışmalara gelen eleştri ve katkıların değerlendirilmesi, tartışma sürecine dahiledilmesinin sağlanması amacıyla, çoklukla seminer, konferans ya da panellerde sunulan bildirilerle sürdürülen resmi tarih tartışmalarının br kitap dizisinde toplanmasına karar verilmiştir. Bu kitap, bu bağlamda tartışma sürecinin her türlü eleştri ve katkıya açık yeni bir aşamasının ilk adımını oluşturmaktadır. Bu kitap dizisinde farklı düşünce ve yaklaşımlara sahip araştırmacı, yazar ve bilim adamları, tarihe genel bir bakıştan, resmi tarihin ilginç olabilecek öğretici ve tamamlayıcı ayrıntılarına varıncaya dek resmi tarihi ve onun vurgularını tartışmaktadırlar. Bir forum niteliği taşıyan yayın dizisinde ortak paydayı, en geniş ve belki de bu anlamda en soyut yaklaşımla “resmi tarih” olgusu oluşturmaktadır.