Yargıtay’dan Eğitim-Sen Kararı

Eğitim-Sen’in kapatılması istemiyle açılan davanın davanamesinde, Eğitim-Sen tüzüğünün “Sendikanın Amaçları” başlıklı 2. maddesinin (b) bendindeki anadilde öğrenime ilişkin ifadenin Anayasa’nın 3. maddesindeki “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Resmi dili Türkçe’dir” hükmüne ve Türkçe dışında hiçbir dilin eğitim ve öğretim kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına anadilleri olarak öğretilemeyeceğini düzenleyen 42. maddesine aykırı olduğu ifade ediliyordu.

Ankara 2. İş Mahkemesi, davayı reddetti, kararı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı temyiz etti.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını Eğitim Sen’in kapatılması gerektiği gerekçesiyle esastan bozdu.

Bu karar üzerine dosyaya yeniden bakan Ankara 2. İş Mahkemesi, ilk kararında direndi.

Ankara 2. İş Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Anayasa’nın 3. maddesine göre devletin resmi dilinin Türkçe olduğu anımsatılarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde dil ayrılığına dayalı bir azınlık statüsünün söz konusu olmadığı kaydedildi.

Dilin, bölücülük unsuru olmak yerine ulus bütünlüğü içinde değişiklik unsuru olmasının doğal olduğu vurgulanan kararda, “Davalı sendikanın tüzüğünde bulunan hükümler, mahkememizce Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne, ulus bütünlüğüne, devletin tekliğine, sınırların değişmezliğine karşı bir tehlike olarak görülmemiştir” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, direnme kararını da temyiz edince, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu temyiz istemini bugün karara bağladı. Genel Kurul, Ankara 2. İş Mahkemesi’nin kararını, oy birliğiyle esastan bozdu.

Genel Kurul, bozma kararında daha önce Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Eğitim Sen’in kapatılması yönündeki bozma kararındaki görüşlere katıldığı öğrenildi.

Eğitim Sen’in Genel Kurul’un bu kararına karşı “karar düzeltme” isteminde bulunma hakkı bulunuyor. Bu istemi de yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu karara bağlayacak. İstemin reddedilmesi durumunda dosya yerel mahkemeye gidecek. Genel Kurul’un kararı Ankara 2. İş Mahkemesi açısından bağlayıcı nitelik taşıyor.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur