Eğitim-Sen’den İşgüvencesi ve İnsanca Ücret Talebi

“Sefalet Ücretine Son” yazılı pankart açan sendika üyesi bir grup öğretim görevlisi, basın açıklaması yaparak, üniversitelerin içinde bulunduğu durumun tam anlamıyla bir sorunlar yumağını andırdığı belirterek, bu sorunların başında düşük ücret politikasının yarattığı tahribatın geldiğini ifade ettiler. Bilimsel alanda faaliyet gösteren insanları adaletsiz ücret ve aşırı iş yüküyle öğüterek ortadan kaldırmayı amaçlayan anlayışın, toplumun bilim hakkını ve geleceğini tükettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Öğrencilerimizi müşteri, bizleri satıcı yapmaya soyunan reformcular, satabilecekleri her şeyi satmak için tüm toplumsal değerleri ticari bir meta gibi görerek, her şeyi kar kaynağına dönüştürmeyi marifet saymaktadır. Peşpeşe reform yasalarını hayata geçirmek için IMF’yi bile kıskandıracak bir performans sergileyen hükümet, bu yasalarla kamusal alanı neo-liberal piyasacı bir anlayışla yeniden şekillendirmeye çabalıyor. İnsanca bir yaşam, özgür bilimsel üretim, özerk-demokratik bir üniversite için adil bir ücret ve iş güvencesi bir an önce sağlanmalıdır. Tüm üniversitelileri bu haklı talepler etrafında dayanışmaya, örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz.”

Öğretim Üyeleri Derneği ile bir grup öğrencinin de destek verdiği eylemde, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Eğitim-Sen Kapatılamaz” sloganları atıldı.

Kaynak: Halkın Sesi Tv