Çay Üreticileri Sendikası Kuruluyor

16 mayıs’ta düzenlenen mitingden notlar:

Kota ve kontenjan uygulamaları, çay taban fiyatının belirlenmesi, Çay-kur un özelleştirilmesi gibi konuların üzerinde durulduğu mitinge; Çay-sen girişim üyesi Gülpaşa Korkmaz, Çay-sen girişim üyesi Recep Memiş, Fındık-sen Genel Sekreteri Cemil Ceylan, Hopa Belediye Başkanı Yılmaz Topaloğlu ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

      Çay-Sen Girişim Üyesi Gülpaşa Korkmaz yaptığı konuşmada : “Bugün burada bir tarih yazıyoruz. Çay üreticileri örgütleniyor. Çay üreticileri kendi sendikalarını kuruyor. Bu miting sadece bir başlangıç. Yürüyüşümüz bugün Hopa’da başladı, yarın Rize’ye Trabzon’a Ordu’ya yayılacak. Artık yeter! Masa başlarında nafaka dağıtır gibi belirlenen taban fiyat, bir yıllık umudumuzdur. Krediye alacaklıya tefeciye mahkum olmadan sokaklarda gezebilme özgürlüğüdür bizim için” dedi. Ayrıca çay üreticilerinin taleplerini de dile getiren Gülpaşa şunları söyledi:

      “Çay üreticilerine yaş çay fiyatının belirlenmesinde söz hakkı verilmesini istiyoruz, Çay fiyatları peşin ödenmediği hallerde gecikme faizi uygulanmasını istiyoruz, Çay da kota ve kontenjan uygulamalarına son verilmesini istiyoruz, Kaçak çayın Türkiye’ye girişinin engellenmesini bütün üreticilerimiz adına istiyoruz, Başta gübre olmak üzere üretim girdilerinde faiz kaldırılmasını talep ediyoruz, çayda kalite ve verimi arttırıcı çalışmalar yapılmasında çalışmaların artırılarak sürdürülmesini istiyoruz, Üreticilerin toplu pazarlık ve sendika hakkının yasal güvence altına alınmasını ve son olarak masa başlarında IMF ile pazarlığı yapılan ve halka hiçbir söz hakkı verilmeyen yaş çay taban fiyatının 1 milyon lira olarak belirlenmesini bütün çay üreticileri adına ısrarla istiyoruz” diye konuştu.

      Hopa Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan mitinge yaklaşık 1000 kişi katıldı. Mitingde Fındık-Sen Genel Sekreteri Cemil Ceylan da bir konuşma yaparak çay üreticilerinin haklı sendikal girişimlerini desteklediklerini ifade ederek “Biz zor olanı başardık, sizler de zor olanı başaracaksınız, sizlerin çalışmasını destekliyoruz ve yanınızdayız” dedi. Çay-Sen Girişim üyesi Pazar ilçesi temsilcisi Recep Memiş de yaptığı konuşmada Çay-Kur’un özelleştirilmesine karşı çıkarak üreticinin alınteri ile kurulan ve yine çay üreticisi sayesinde bugünkü noktaya gelen Çay-Kur’un özelleştirilmesi halinde doğrudan Çay-Kur’un sahibi olan çay üreticilerine verilmesini isteyerek “Ülkemizde Tütün-Pancar-Pamuk-Üzüm üreticisinin başına gelenlerin bizim başımıza gelmesini istemiyor isek canımız, ekmeğimiz, aşımızın elimizden alınmasını istemiyorsak IMF, Dünya Bankası kısaca emperyalist-kapitalist sistemin bize dayatmalarına boyun eğmek istemiyorsak Çay üreticileri olarak örgütlenmeliyiz. Kendi öz örgütlerimizi kurmalıyız. Çay Üreticileri Sendikası’nı gün geçirmeden bugünden yarına hemen kurmalıyız” dedi.

      Mitinge katılan Hopa belediye başkanı Yılmaz Topaloğlu da bir konuşma yaparak çay üreticilerinin haklı talepleri ve doğru girişimlerinin yanında olduklarını ifade ederek “Çay üreticileri olarak alın terinizin karşılığını kurumadan ve hak ettiği fiyattan almak adına yapılan her türlü girişim haklı girişimdir. Çay Üreticileri Sendikası da her aşamada üreticinin söz hakkı bulunması anlamında önemlidir ve bu çalışma hedefe ulaşmalıdır” dedi.

      Mitingde konuşan çay üreticileri de “Geçinemiyoruz, hakkımızı, alınterimizin karşılığını verin. Çay taban fiyatını 1 milyon lira olarak açıklayın? dediler. Miting katılanların halaylar çekmesi ile sona erdi.

Kaynak: www.hopam.com

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur