Trabzon-Faşistler Bu Kez TAYAD’lıları Hedef Aldı!

Trabzon’un Kundura caddesinde, üzerlerine “Cezaevlerinde tecriti kaldırın, ölümleri durdurun” yazılı yelek giyerek bildiri dağıtan 4 kişi saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bir iş hanına giren TAYAD üyelerine burada da linç girişiminde bulunuldu. Grubun Türk bayrağı yaktığı ve PKK bayrağı astığı söylentileriyle gerçekleştirilen provokasyon sonucu çok sayıda kişi iş hanının önüne gelerek bozkurt işaretleriyle ve ırkçı sloganlarla TAYAD’lıların dışarıya çıkarılmasını istediler. Polis saldırgan gruba müdahale etmezken 4 TAYAD üyesini gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bunun üzerine faşist grup bayraklarla Trabzon Emniyet müdürlüğüne yürüdüler. Yürüyüş boyunca ve Emniyet Müdürlüğü’nün önünde ”Bu kişilerin burada yargılanmasını istemiyoruz, bu vatan sahipsiz değildir, bayrağa uzanan eller kırılsın, şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye sloganlar atan grup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından eylemine son verdi.

Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek ise saldırıya uğrayan TAYAD’lıları kastederek “Bu kişilere yönelik gereken ne varsa yapılacaktır” dedi. Saldırganlardan herhangi bir kişi göz altına alınmazken TAYAD’lılar halen gözaltında tutuluyor ve bugün mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Halkevleri Genel Merkezi Basın Açıklaması

Dün “Maraş”da, “Çorum” da, “Sivas” da; Ya Bu Gün ?

SAHTE VATANSEVERLER, FAŞİT ÇETELER; AMERİKAN EMPERYALİZMİNİN ÇIKARLARI İÇİN KAN DÖKÜYOR !

Trabzon’da bu gün (06.04.2005 Çarşamba günü), cezaevleri sorunuyla ilgili bildiri dağıtan ve kamuoyunu insan hakları konusunda duyarlılığa davet eden TAYAD üyesi 4 genç, faşistlerin linç girişimi ile karşılaştı. Bu gençlerin “bayrak yaktığı” yolunda provokasyon yaratan karanlık güçler Trabzon’da; ülkemiz tarihinde acı örnekleri çokça bulunan, halka yönelik faşist katliamların bir provasını yaşama geçirmeye yeltendi.

Trabzon’da yaşanan ve kelimenin tam anlamıyla insanın kanını donduran olaylar ile, Mersin’de gerçekleşen “bayrak olayı” ve sonrasında belli odaklar tarafından başlatılan kampanyaların, gerçekte kime ve neye hizmet ettiği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.

Çünkü Trabzon, daha birkaç hafta öncesinde Halkevleri öncülüğünde Amerikan emperyalizmine karşı gerçekleştirilen kitlesel eylemlere tanık olmuştu. Halkevlerinin “Karadeniz Uşağı Amerikan Uşağı Olmayacak” kampanyası Karadeniz halkının sıcak ilgi ve desteğini almıştı.

Karadeniz’de Halkevleri tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların elde ettiği başarının hemen ardından yaşanan bu olay, Amerikan emperyalizmine uşaklığın açık bir ifadesinden başka nedir ? Karadeniz’de nasıl bir kanlı oyun tezgahlanmaktadır ? Bir çok medya kuruluşunun, linç girişimine maruz kalan bu gençleri “Halkevi üyesi” olarak tanıtmasında, hangi niyetler gizlidir ?

Trabzon’da Valilik ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin sergilediği tutum ise, son derece manidardır. Şehrin göbeğinde dört genci linç etmeye kalkışanlar yerine bu gençleri gözaltına alanları ve linç girişiminin faillerine söylev verirken bu gençleri suçlayan resmi ağızları uyarıyoruz; yaptığınız bu hukuksuzlukla sizler de bu kirli oyunun ortağı olduğunuzu ortaya koymaktasınız !

Dün Maraş’da, Çorum’da ve Sivas’da yaşanan kanlı katliamları unutmadık. Başta sol ilerici kesimlere yönelik bu katliamları gerçekleştiren faşist güçlerin; gerçekte sömürgecilerin, emperyalistlerin çıkarları için kan döktüğünü bilmekteyiz. Geçmişte “cami bombalandı” provokasyonlarıyla başlatılan faşist katliamlar, şimdi de “bayrak yakıldı” provokasyonlarıyla bir kez daha gerçekleştirilmek isteniyor.

Bilinmelidir ki; sahte vatanseverlerin, faşist çetelerin bu çabaları, provokasyon ve saldırıları; emeğine, ülkesine ve onuruna sahip çıkan yoksul emekçi halkın sol ilerici güçlerin kararlı mücadelesi karşısında boşa çıkacaktır.

1970’li yıllarda faşist saldırılar karşısında bütün şubeleriyle mahallelerde, kentlerde faşizme karşı birer direniş odağı olmuş olan Halkevleri, bu gün de aynı bilinç ve sorumlulukla hareket etmektedir.

Halkevleri olarak, tüm demokrasi güçlerini; gerçekte Amerikan emperyalizmin çıkarları için gerçekleştirilen bu ve benzeri olaylara karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz !

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 06.04.2005

Av. Ender Büyükçulha

Halkevleri MYK Üyesi