Madenlerde Çalışmak Yürek İster

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin 44 ildeki yeraltı ve yerüstü madeninde yaptığı denetimler, 772 işletmeden yalnızca 47’sinin kurma iznine, 87’sinin de işletme belgesine sahip olduğunu ortaya koydu.

İşletmelerde geçen bir yıl içerisinde 2 bin 735 iş kazası gerçekleştiği, bu kazalarda 17 kişinin öldüğü, 2 bin 683 kişinin yaralandığı, 37 kişinin de uzuv kaybına uğradığı tespit edildi.

Raporda, 469 işyerinde işçilerin sağlık raporlarının tutulmadığı ve “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği”ndeki unsurların dikkate alınmadığı bildirildi. Rapora göre, 428 işyerinde periyodik sağlık gözetimleri yapılmıyor. İşçilere genel çalışma şartlarıyla ilgili eğitim verilmeyen işyeri sayısı ise 222’yi buluyor.

Denetim sonuçlarına göre, yapılan işin beraberinde getirdiği yangın ve patlama riskine karşın 76 işyerinde yangın söndürme cihazı bulunmadığı ve tüplerin periyodik kontrollerinin yapılmadığı belirlendi.

Ayrıca, ocakta uygun vasıflarda gaz ölçüm cihazı bulunmayan işyeri sayısı 69’a ulaşırken, 59 işletmede yangın ve patlama tehlikesi bulunan ortamlarda sigara içildiği tespit edildi.

İşyerlerinden 116’sındaki havalandırmanın yetersiz olduğu belirlenirken, 78 işyerinde işçilerin tehlike anında kaçabilecekleri alternatif yol bulunmuyor. 145 işyerinde ilkyardım ekibi, 105 işyerinde kurtarma istasyonu, 66 işyerinde ise ilkyardım malzemesi bulundurulmuyor.

İşyerlerinin 46’sının kurtarma ekibindeki işçi sayısı ve eğitimleri yetersizken, 11 işyerinin ise henüz bir kurtarma planı bile bulunmuyor.

Yeraltı kömür işletmelerinde, “tahkimata özen gösterilmemesi ve tahkimat yetersizliğinden meydana gelen göçükler ve tavandan malzeme düşmeleri” birinci derecede kazalara neden oluyor.

Ocaklarda havalandırmanın yetersiz olması veya sağlıklı bir havalandırma sisteminin kurulamaması da, metan yanmalarına ve grizu patlamalarına kaynaklık ediyor.

Geçtiğimiz yıl sonunda yapılan bu denetimlere rağmen önlem almayan hükümet ise kimbilir daha nice Gediz katliamına göz yummuş oluyor.

Veriler: AA