İş Bıraktıkları İçin Yargılanan 85 Kişi Beraat Etti

‘”Ücretimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı” talepleri ile eylem yapan sağlık çalışanları ile DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren ‘in de aralarında bulunduğu sendika ve sivil toplum örgütü yöneticileri hakkında açılan dava beraatle sonuçlandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, haklarında ”kamu sağlığını, düzenini bozdukları gerekçesiyle” dava açılan sanıklardan İstanbul Tabip Odası Başkanı Gençay Gürsoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişi katıldı.

Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Özer Kaya , esas hakkındaki görüşünü sundu. Eylemin hukuksal hakların kullanımı niteliğinde olduğunun belirtildiğini anlatan Kaya, ‘”Yapılan eylemde sağlık kuruluşlarının taleplerinin demokratik bir toplumun gereği olan sağlık hakkının ihlali mahiyetinde olduğunu düşündükleri yasal düzenlemelerin yapılmakta olduğundan buna karşı bir örgütsel uyarı niteliğinde ve mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak yapıldığı anlaşılmaktadır'” dedi. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanıkların beraatlerine karar verdi.

Haber: Hilal Köse/Cumhuriyet