Ankara- Saimekadın’da İşçiler Haklarını Öğrenmeye Devam Ediyor

Avukat günlerinin ilkini geçtiğimiz şubat ayında gerçekleştiren Saimekadın Halkevi İşçi komisyonunun bu faaliyeti işçilerin yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi, çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve bunların çözümleri hakkında hukuki destek sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Dün ( 3 Nisan) Pazar günü saat 13.00’da Saimekadın halkevinde gerçekleşen avukat gününe Konuşmacı olarak Av. Duygu Hatipoğlu ve Av. Murat Yavuz katıldı. Çeşitli işkolundan 15 işçinin bir araya geldiği Avukat gününde “Sigortasız Çalıştırılma yada eksik sigorta yatırılması durumunda haklarımız nelerdir? İşten Atılma yada Ayrılma Durumunda Haklarımız Nelerdir?” konusu işlendi.

Panelin ilk bölümünde konuşmacı avukatlar gündem konuları hakkında yasal mevzuatı anlattı. İkinci bölümde ise katılımcı işçilerin kendi işyerlerinde yaşadığı sorunlarla ilgili sorular cevaplandı.

Saimekadın Halkevi önümüzdeki dönmemde güvencesiz çalıştırma ve çalışma yaşamındaki hak gasplarına karşı işçilere hukuki destek sunmayı ve benzer faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İşçi Bülteni – Ankara