TEKEL’de özelleştirmenin kapsamı genişliyor

Bu arada şirkete ait ”Bitlis Sigara Fabrikası” ve bu fabrikanın kullanımında bulunan taşınmazları da, ”mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye dahil edildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin duyurusunda, TEKEL’in bağlı ortaklığı Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.’ye ait Adana, Ballıca, Malatya, Tokat Sigara Fabrikaları ve ilgili varlıkları ile TEKEL’e ait idare stoku tütünler ”satış” ve İstanbul Sigara Fabrikası ve taşınmazları ”mülkiyetin gayri ayni hak (intifa) tesisi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmek üzere 13 Aralık 2004’de ihaleye çıkıldığı hatırlatıldı.

Duyuruya göre, söz konusu ihaleye ”Bitlis Sigara Fabrikası ve taşınmazlarının” da eklendi.

İhalede, bilgi odası ve ihale konusu tesisleri ziyaret etmek için daha önce 21 Ocak 2005 olarak tespit edilen son başvuru tarihi 21 Şubat 2005 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar, son teklif verme tarihi de 18 Şubat 2005’den, 4 Mart 2005 Cuma günü saat 17:00’ye kadar uzatıldı.

aa