Sermayenin Saldırılarına Karşı Emekçiler Mücadalenin Sorunlarını Tartıştı

Yaklaşık 550 emekçinin katıldığı sempozyum İstanbul-Eminönü Kadırga Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Prof.Dr İzzettin Önder’in ve Birleşik Metal İş Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Beşeli’nin işçi sınıfının sorunlarına ve sermayenin saldırılarına değindikleri konuşmalarının ardından çeşitli sendikalar, işçi dernekleri, İşçi Kültür Merkezleri, SODAP gibi kurumlar sınıf hareketine dair gözlemlerini ve deneyimlerini aktardılar.

Sempozyumun kapanışında sermaye saldırılarına karşı sınıf hareketi için güçlü ve taze bir başlangıcın zamanı olduğu, ülkemizde birleşik, siyasal ve militan yeni bir sınıf hareketine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı