SEKA-Özelleştirme İdaresinin İtirazına da Ret

Selüloz-İş Sendikası’nın Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) İzmit SEKA fabrikasının kapatılmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmıştı.

Ankara 9. İdare Mahkemesi, ÖYK’nın bu kararının yürütmesini davalı idareden savunma alınıp yeniden bir karar verinceye kadar durdurmuş ve davalı idareye savunmasını vermesi için de 5 gün süre tanımıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu karara itiraz ederek, kaldırılmasını istemişti.

A.A muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti.
Bu aşamadan sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin tanıdığı sürede savunmasını verdiği için önümüzdeki günlerde yürütmenin durdurulması istemine ilişkin yeniden bir karar verecek.