Kocaeli- Halkevlerinden Sağlık Hakkı Eylemi

Kocaeli Halkevleri saat 12:30’da ‘Sağlık haktır satılamaz’ ‘SEKA halkındır kapatılamaz’ yazılı önlükleriyle birlikte tek sıra halinde yaklaşık 120 kişilik bir kitleyle birlikte Ssk Müdürlüğüne yürüdü. Burada basın açıklamasını okuyan Saraybahce Halkevi Başkanı Ezgi Özdemir, “ABD’nin Türkiye’de ki taşeronluğunu üstlenen AKP, İMF’den aldığı ev ödevlerini aksatmadan yerine getiriyor. Yıllardır planlı ve programlı bir şekilde sürdürülen kamusal alanın tasfiyesi, bu günde çıkarılan yeni yasalarla devam ettiriliyor. AKP hükümeti, dile getirdiği bu yasalarla en temel insan hakkı olan eğitim sağlık gibi kamu hizmetlerini alınır satılır bir meta haline getiriyor. İşçinin, yoksulun yanında olduğunu söyleyen AKP hükümeti; bir yanıyla sağlığımızla oynarken, bir yandan da SEKA’ yı zarar ediyor diye kapatarak arazisini rantiyeye peşkeş çekmek istiyor. Bügün burada yoksul ve emekçi halkımızdan sağlık hakkının satılmaması için topladığımız 20 bin imza bu mücadelenin ilk adımını temsil ediyor. Bundan sonrada yoksulların işsizlerin ve emekçilerin örgütü olan Halkevleri olarak ücretsiz, nitelikli, eşit ve ulaşılabilir sağlık talebi çerçevesinde mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

20 bin imza bir heyetle SSK müdürlüğüne verildikten sonra, Halkevciler tek sıra halinde ve sloganlarla SEKA fabrikasına giderek direnişteki işçileri ziyaret ettiler. Buradan da Emek Platformu’nun SSK hastanelerinin devri ve sağlıkta dönüşüm programıyla ilgili düzenlediği, SEKA fabrikası seminer salonundaki panele katıldılar

İşçi Bülteni- Kocaeli