Adana – Tarım İşçileri Kurultayı yapıldı.

Kurultaya tarım işçilerinin yanısıra Adana Tarım İşçileri ve Elçileri Derneği, Ziraatçılar Derneği, Kadirli Tarım İşçilerini Koruma ve Dayanışma Derneği, Çukurova Tarım Aracıları Derneği, Ziraat Müh. Odası, İnşaat Müh. Odası, Eğitim-sen, ESM Sendikası, Haber-sen, Emep, Dehap, Halkevleri, ESP, mahalle muhtarları ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Gümüş destek verdi.

Kurultayda işçiler sorunlarını belli başlıklar altında ifade ettiler.

1-Mevcut iş yasasının kapsamına alınmayan ve kayıt dışı iş gücü olarak kullanılan tarım işçilerinin anayasal hakkının tanınarak yasal mevzuatların düzenlenmesi ve özel olarak bir yasanın çıkartılması gerekmektedir.

2-Sürekli göç,seyahat halinde çalışmak zorunda bırakılan Tarım işçileri yerleşik vatandaşlık haklarından yararlanamamakta ve barınma,eğitim,sağlık,ulaşım,sağlıklı çevre,vatandaşlık hizmetleri(nüfusa kayıt,ikametgah gerekli işlemler) gibi en temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadırlar.

3-Kayıt dışı çalıştırıldıkları için sigorta,sendika,sosyal güvence hakları verilmemektedir.

4-Günlük 6-12 milyon gibi yevmiyelerle çalıştırılan Tarım işçileri 12-16 saatlere varan işgünü boyunca çalışmaya zorlanmaktadırlar.

5-İç savaş,yoksulluk ve işsizlik gibi hayati zorunluluklardan bölgeye çalışmaya gelen Tarım işçilerinin ve ailelerinin barınmaları için naylon çadırlarda kalmaları dayatılmakta ve yaz ve kış aylarındaki fiziki zorluklar nedeniyle işçiler ve aileleri sağlık sorunları yaşamaktadır.

6-Günlük yevmiyelerin çok düşük olması ve eğitim olanaklarından ailelerin yararlanamaması yüzünden erkek,kadın,çocuk ve yaşlılar çalışmak zorunda bırakılmaktadır.

7-Tarım işinin yapılacağı bölgeye işçiler yasak olmasına rağmen kamyonlarla toplu olarak götürülmekte ve bir çok trafik kazasında emekçilerin ölmelerine ve yaralanmalarına sebep olunmaktadır.

8-Valilikler ve kolluk güçleri tarafından ayrımcılığa tabi tutulan işçilere ve ailelerine potansiyel suçlu gibi davranılmaktadır.

9-Tarımsal üretimde kullanılan tarım ilaçları işçilerin sağlıklarını bozmakta ve kalıcı rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

10-Adil olmayan işbölümünün(çavuşluk,aracılık,elçilik) yarattığı sorunlar

11-Ücretlerin verilmemesi veya çok geç verilmesi sorunu

12-Ağa,sanayici,esnaf gibi patronların işçiyi kölece çalıştırma çabaları

Tüm bu sorunlar çerçevesinde tartışan ve bu sorunların çözümüne dair söz alan işçiler taleplerini yaşama geçirmenin önemini vurguladılar.

Buna göre tarım işçileri kurultay sonunda bu sorunların çözümünü sağlayacak bir örgütlü yapıyı sağlamanın ilk adımı olarak Tarım İşçileri Temsil Heyeti oluşturdular. Bu Heyet kurultayda ifade edilen taleplerin ve tarım işçilerinin birliğinin sağlanması için bir iletişim ve koordinasyon görevini görecek.

Tarım İşçilerinin Talepleri:

– İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz
– Çalışma ve yaşam koşullarımızın düzenlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz
– Barınma evleri, konut istiyoruz
– Sigorta, sendika, emeklilik ve sosyal güvence istiyoruz
– Sağlık ve eğitim hakkımızı istiyoruz
– 8 saatlik işgünü istiyoruz
– 1 Mayıs, Newroz, 8 Mart iş günleri tatil olsun
– Güvenli ulaşım hakkı istiyoruz

Tüm bu talepler etrafında birleşen tarım işçilerinin örgütlü bir güç olması ve köylülerle, işçilerle yani tüm ezilen emekçilerle birlikte ortak mücadele yürütmesi kurultayın nihai sonucu olarak deklare edildi.

İşçi Bülteni – Adana