TAŞERON ŞİRKETLERDE SENDİKAL KIYIM VE DİRENİŞ

MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR! Ülkemizde sendikalarda örgütlenmek, toplu iş sözleşmesi yapmak her çalışanın temel hakkıdır. Bu hak, Anayasa’nın 51. Maddesiyle tescil edilmiştir.

Sendikalarda örgütlenmek Anayasal hak olmasına rağmen kimi işverenler bu hakkın kullanılmasına saygı göstermiyorlar.

İstanbul Eyüp’te kurulu bulunan Karyer Isı Transfer ve Evaparatör Kondanser San. Tic. Ltd. Şti.’nde çalışan işçiler, Temmuz 2003 tarihinde Sendikamıza üye oldular ve Sendikamızın işyerinde çoğunluk tespiti Bakanlıkça onaylandı.

Bu aşamadan itibaren işveren; sendikal örgütlülüğü engellemek amacıyla, Bakanlığın tespit kararına itiraz etti, Sendikamıza üye olan işçileri işten çıkardı, iş makinelerinin bir bölümünü şehir dışına gizlice taşımak gibi çeşitli yollara başvurdu.

İşten atılan bir grup üyemiz, 15 Ocak 2004 tarihinden itibaren fabrika önünde tezgahlarına geri dönmek için fabrika önünde direnişlerini sürdürmektedirler.

İzmir Şubemize bağlı Batı Makina Kalıp Sanayi ve Tic. A.Ş. işçileri çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileştirilmesi için yasaların kendilerine tanıdığı haklarını kullanarak Sendikamıza üye oldular. İşveren sendikal örgütlülüğü engellemeye yönelik olarak 34 üyemizin iş akdini feshetti. Üyelerimiz, 09.01.2004 tarihinde itibaren fabrikanın önünde direnişlerine devam ediyorlar.

Yine, İzmir Şubemize bağlı ve 1997 yılından itibaren toplu iş sözleşmemizin olduğu Beşer Balatacılık San. Tic. A.Ş. işyerinde faaliyet gösteren 4 ayrı taşeron firmada çalışan işçiler İş Yasası’nın tanıdığı haktan yararlanarak 18 Ocak 2004 tarihinden itibaren Sendikamıza üye olmaya başladılar.

Taşerona bağlı çalışan işçilerin sendikalaşmasını önlemek amacıyla 21 üyemiz işçi işten çıkartıldı. İşten çıkartılan üyelerimiz, 27.01.2004 tarihinden bugüne fabrikanın önünde direnişlerini sürdürüyorlar.

Konfederasyonumuz DİSK ve Sendikamız BİRLEŞİK METAL-İŞ, üyelerimizin yasal, haklı ve meşru olan örgütlenme mücadelesini sonuna kadar takip ederek toplu iş sözleşmesi yapmaya kararlıdır.

Birleşik Metal-İş üyelerinin dayanışması bunun güvencesidir. Tüm üyelerimizin, yaklaşan Kurban Bayramında sınıf kardeşleri ile dayanışma içinde olacaklarından hiç şüphemiz yoktur.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI
Genel Yönetim Kurulu