1 2 3 4 7 18 / 56
Solun bir ezberi yok çünkü böyle bir rejimle daha önce mücadele etmedi ancak tereddüdümüz yok: Faşizme karşı birleşik cephe oluşturmak ertelenemez, devredilemez bir görevdir ...
Erdoğan’ın “seçimi kazandım” açıklaması hiç kuşkusuz hem büyük bir karamsarlık hem de büyük bir öfke yaratacak. Karamsarlığı gidermek, öfkeyi ise doğru hedeflere kanalize etmek ise kendiliğinden bir ş ...
16 yıldır iktidar koltuğunda oturan hangi şahsiyet “Demokrasinin zorunlu sonucudur, saygı duyuyorum” deyip kenara çekilir, hele hele bu şahsiyet Erdoğan ise ve tüm süreci adım adım örüp mutlak iktidar ...
Görülmektedir ki HDP'nin Türkiye siyasetine dair bir yol haritası bulunmaktadır. Erdoğan kazandığında, bu çizgi (eğer değişmezse) bir anti-faşist cephe siyasetine doğru ilerleyecek, muhalefet yani CHP ...
“Eski biçimde varlığımı devam ettirebilirim” tercihi, her türlü yanlışı göze alarak yeni dönemin arayışı içine girilmesinden çok daha “riskli”dir ...
Mesele, Erdoğan hangi provokasyonu yaparsa yapsın, provokasyonun tersine çevrilip çevrilemeyeceği meselesidir ...
Mademki seçim sürecine girildi, mademki adaylar birbiri hakkında (en başta Erdoğan olmak üzere) en ağır lafları edecekler, mademki seçmenler "neden birini tercih edip, bir diğerini de neden tercih etm ...
Odaklanılmasını gereken yer, bu müdahalenin nasıl ve hangi araçlarla yapılacağı ve seçim sonrasına bugünden nelerin aktarılacağıdır ...
Başını ABD’nin çektiği eski emperyalist blok, değişen dünya ilişkilerinden çok rahatsız. Rusya ve Çin’in, bir ölçüde hoş görülen hatta emperyalist/kapitalist dünyaya entegrasyonu için kısmen desteklen ...
1 2 3 4 7 18 / 56