Bir erkek ve kadın arasında gerçek manada bir eşitlik sağlanmadığı sürece her cinsel deneyim kadının ikincileştirilmesinin bir aracı haline gelmektedir ...
1 / 1