1 8 9 10 11 90 / 95
Ana akım iktisat literatüründe ekonomik istikrar, “iç ve dış fiyatların aşırı bir biçimde dalgalanmaksızın (genellikle de yükselmeksizin) üretimde, milli gelirde ve istihdamda sürdürülebilir bir büyüm ...
KÜRESEL KAPİTALİST KRİZDE SON DURUM (1): ABD EKONOMİSİ DARALIYOR, YENİ BALONLAR ŞİŞİRİLİYOR KÜRESEL KAPİTALİST KRİZDE SON DURUM (2): KRİZ AZGELİŞMİŞ ÜLKELERE YIKILIYOR MARKSİST KRİZ TEORİSİ AÇISIN ...
KÜRESEL KAPİTALİST KRİZDE SON DURUM (1): ABD EKONOMİSİ DARALIYOR, YENİ BALONLAR ŞİŞİRİLİYOR KRİZDE YENİ AŞAMA: KRİZ AZGELİŞMİŞ ÜLKELERE YIKILIYOR! 2012 yılının ortalarından bu yana küresel kapitaliz ...
ABD EKONOMİSİ DARALIYOR, YENİ BALONLAR ŞİŞİRİLİYOR, YENİ BİR FİNANSAL KRİZİN KOŞULLARI OLUŞUYOR Üç kısımdan oluşan bu yazının ilki, gelişmiş kapitalist ülkelerdeki ama özellikle de küresel kapitali ...
Yukarıdaki başlığın yarınki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ait bir tahmin ile ilgili olduğu düşünülebilir. Ama öyle değil. Amacımız ilginin siyasal alandan ekonomi alanında olan bitenlere kaydırıl ...
Kapitalistler, Arjantin'de Kirchner Hanedanı’nın 2001’deki çözümünü, yani müzakereler aracılığıyla ve piyasalarca kabul görerek, tekrar piyasalara dönerek nasıl kapitalizm içinde borç batağından çıkıl ...
"Hukuksal ya da siyasal biçimler kendi kendilerine anlaşılamazlar, insan aklının genel bir gelişiminin bir ürünü olarak da oluşmazlar. Tam tersine hayatın maddi koşullarınca biçimlenirler.  Ekonomik a ...
Büyümenin ölçütü olarak burjuva iktisadının önümüze attığı kavram olan GSYH artışı, toplumun bir bütün olarak refahının artmasını anlatan iyi bir gösterge midir? Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ikti ...
Gerek bütçe gelirleri gerekse de harcamaları yönünden yeterince denetlenememektedir. Bu halkın toplanan vergilerin nasıl harcandığının hesabını siyasal iktidarlardan sormak anlamına gelen ve yüzlerce ...
1 8 9 10 11 90 / 95