1 8 9 1084 / 84
Emek gücünün verimliliğini artırarak, yani mevcut emeğin daha fazla sömürüsüyle büyümeyi sağlamak için geleceğe dönük, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek gerekiyor. 4+4+4, Ulusal İstihdam Stratejisi, ...
Büyüme rakamları siyasal iktidar için en azından iktisadi anlamda göreli olarak sıkıntılı bir dönemin başladığını ortaya koyuyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ...
Teknokrat hükümet görüntüsünün ardında yatan şey siyasetin sonlandırılmasıdır: Artık seçimler, referandumlar olmayacaktır. Bu, siyasal alanın tümüyle ekonomiye devredilmesi demektir. Giriş Kapitali ...
1 8 9 1084 / 84