1 2 3 9 9 / 73
"Hegemonyayı ele geçirmek gerektiğine inanan bir Sol’a ihtiyacımız var. Bu da fikirlerimizi başkalarına empoze etmekten değil, onları ikna etmekten geçiyor. Geçmişte neler yaptığımızdan çok, gelecekte ...
Bireylerin ırkçı önyargılarını tamamen ortadan kaldırsak dahi ırkçılık sistemdeki yerleşik mekanizmalarıyla varlığını sürdürüyor. Yani ırkçılık kapitalist toplumun ekonomisinde, siyasetinde, eğitimind ...
bugün sermaye temerküzü kendini uluslararası tekelci sermayenin hızlı büyümesinde sergiliyor. Teknolojinin yanı sıra küresel sermaye her zamankinden daha fazla akışkan hale geliyor.Böylece, serbest ti ...
Üretim ve ihracat yapısının karşılaştırmalı üstünlüklere göre oluşturulabilmesi için küresel ticaretin tam anlamıyla serbest olması gerekiyor. Yani böyle bir sistemin işleyebilmesi için uluslararası t ...
Ülkede ekonomisiyle, siyasetiyle, ideolojisiyle çoklu krizden topyekûn bir çöküşe doğru gidiş yaşanıyor. Düşük değerli liraya rağmen ihracat sektörü de (sektördeki işletmelerin düşük kârlılığı ve yüks ...
İktidar bloku (işsizliği, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmayı aklına getirmezken) şu ana kadar bütünlükçü bir krizden çıkış stratejisi ve programı sunamadı. Sürekli yaşanan seçim atmosferinde iktidard ...
Kapitalizm bir yanda az sayıda servet zengini yaratırken, diğer yanda öncesinde işçi olmayan bazı insanlar, bırakın sınıf atlamayı, giderek artan bir şekilde mülksüzleşiyor ve proleterleşiyor. Bu süre ...
Karşı operasyonla spekülatörler cezalandırıldı, ama bu daha ilk raunt. Belki 1 Nisan öncesinde kurdaki aşırı yükseliş önlendi ama asıl önemli olan bundan sonra ne olacağı. ...
Son gelişmeler gösteriyor ki geçen yıl “döviz krizi” ve “borç krizi” şeklinde fragmanını izlediğimiz finansal kriz, önümüzdeki süreçte “bankacılık” sektörünü de kapsayacak şekilde büyüyecek. Bu da ülk ...
1 2 3 9 9 / 73