1 2 3 4 27 / 28
La Loba, vahşi kurt kadın; şimdi kadınları salt kendi eşitlik mücadelelerinin dolaylı özgürleştirici etkisiyle yetinmeyip, kolektif bir dolaysız özgürleştirici özne olarak sahne alma cüretini gösterme ...
Şimdi karanlık bir iklimin karşısına mor bir isyanla dikilecek bir kadın savunması ağını; gerçek hareketin, gerçek isyanın gerçek örgütlenmesini büyütmek için kolları sıvamanın tam zamanı ...
Biz artık 8 Mart’ı yaratan kadın mücadelesi kuşaklarına üye kadınlara benzeyen kadınlar değiliz. Çok savaşlar, çok diktatörler, çok gerici rejimler ve erkek egemenliğinin bin bir yüzünü gördük ...
Düştüğümüzde birbirimizi kaldıralım; birbirimizi yargılamayalım; birbirimize verdiğimiz sözleri tutalım; yanı başımızdaki kadının hayatını kendi hayatımız sayalım; birlikte hayatı yeniden kuralım ...
Kadınlar bakımından laik bir yaşam ilkesi için mücadele, üstelik bu mücadelenin kaçınılmaz olarak faşizme karşı mücadele ile de birleştiği bir anda, zehirli erkek egemenliğine karşı kadınların kurtulu ...
O daha bir şey değil; daha Diyanet’ini de, rejimini de, erkek egemenliğini de tarihin çöplüğüne göndereceğiz. “Bu memlekette bir şeyler değişecekse kadınlarla değişecek” sözüyle ifade edilen güven, ka ...
Eskiden derlermiş ki, “Kadın kadının kurdudur”. Hayır efendim, bizim hikayemiz böyle olmayacak, kadınlar kadınları savunacak! ...
Bu kadar çok saldırmaları, çıkardığımız her “Hayır” sesinin, itaatsiz her eylemi­mizin, kurmak istedikleri o imkânsız erkeklik düzenini her gün ve daima yerle bir etme potansiyelinden duyduk­ları kork ...
Damızlık kızlar değiliz, olmayacağız! Hayatı istiyoruz, eşit, özgür bir yaşamı arzuluyoruz. Bugün sahip olmadığımız her şeyi istemekten de bize ait olanı savun­maktan da asla vazgeçmeyeceğiz! İtaat yo ...
1 2 3 4 27 / 28