1 2 3 18 / 26
Medya yalanını yaydı; sosyal medya direnişin manzarasını topluca göstermekte yetersiz kaldı; ama kadınlar biliyor: O el o kalkana dayandı! Kadınlar biliyor: Kalkana dayanan o tek bir el, sadece Taksim ...
Erkek ve devlet şiddeti karşısında, yalnız ve savunmasız olmadığımızı ilan etmenin, kadın dayanışmasıyla ve feminist direnişle sokakları özgürlüğe kanat çırpan kelebeklerin pistine çevirmenin tam zama ...
Artık güç ve para sahibi büyük adamların, gözleri dönüyor ve büyük erkek kardeşliği kendi etrafında kadınlara karşı işlenen her tür insanlık suçunu affeden bir koruma çemberi örmeye çalışıyor ...
Olduğumuz her yerde boy vereceğiz. İlla çiçek olacaksak “akşam sefası” olacağız. Karanlık çökerken biz doğacağız, inatçı, isyancı ve rengarenk... ...
Türk-Sünni-erkek iktidar, gerici koalisyonu, anayasal düzeyde kurumsallaştırılmış rejimi, eril Meclis’i ve kıraathaneleriyle saldırı alanını genişletmek için fırsat kollayacak. Öyleyse şimdi tam kadın ...
Kadınların tek bir sorununu bile çözmeden, “Önümüzdeki tarihi dönemeçte yükü kadınlarımızla birlikte omuzlayacağız” diyerek omzumuza yeni yükler yükleKadınların tek bir sorununu bile çözmeden, “Önümüz ...
Kadınları her yerde bir Mor Meydan kurup; yeni bir ülkeyi ve yeni bir hayatı kurma irademizle saldırganı  hayatımızdan def etmek için hep birlikte harekete geçmeye çağırıyoruz: Kadınlar savunmaya! ...
La Loba, vahşi kurt kadın; şimdi kadınları salt kendi eşitlik mücadelelerinin dolaylı özgürleştirici etkisiyle yetinmeyip, kolektif bir dolaysız özgürleştirici özne olarak sahne alma cüretini gösterme ...
Şimdi karanlık bir iklimin karşısına mor bir isyanla dikilecek bir kadın savunması ağını; gerçek hareketin, gerçek isyanın gerçek örgütlenmesini büyütmek için kolları sıvamanın tam zamanı ...
1 2 3 18 / 26