1 2 3 4 5 24 27 / 212
Bugünkü açık faşizmin “mutlak başarı” ihtimali daha başlangıcından itibaren yoktur. Bugünkü açık faşizme karşı ezilemeyecek ve halkın derinliklerine ulaşacak bir direniş hareketini yaratmak aynı ölçüd ...
Hızla patlayan işsizlik ve pahalılıkla-yoksullaşmayla karakterize olacak yüksek basınçlı türbülans ortamında bu kriz sürecinin nasıl ilerleyeceğini de benzer süreçleri göz önünde bulundurarak öngörebi ...
Bu yeni siyasi başlangıç zemini, solun varlık alanını, sözcüğün gerçek anlamıyla sosyalist içerikli bir anti-faşist direniş hareketine dayandırmasını zorunlu kılıyor ...
Bugünkü açık faşizm, Türkiye'nin ABD emperyalizminin yeni sömürgesi olmaktan çıkarıp bağımsız bir ülkeye dönüştürme potansiyelini hiç ama hiç taşımıyor.  Faşizm ve “Bağımsız Türkiye” mücadelesi yan ya ...
Hızla yükselen pahalılığı ve işsizliği protesto etmekle mi yetineceğiz? İktidarı krizin yükünü “adil dağıtmaya” çağırarak baskı altına mı almaya çalışacağız? Kapımızı kıran kriz böyle bir kriz mi? Kri ...
Kendisini hukukla sınırlamayan bir kontrgerillacılar ittifakının, Türkiye halkının büyük  direnme kapasitesi karşısında açık faşizmi sürdürebilmesi mümkün mü? ...
Açık faşizme geçişi durduran ya da açık faşizme karşı direnen güçlerin yeni bir kurucu irade oluşturması zorunlu hale gelecektir. Bu zorunluluk, toplumun hem düzen yanlısı hem de düzen karşıtı tüm güç ...
Ne oldu da Halkevciler, Haziran İsyanı'ndan sonra sandıkla bu kadar yakından ilgilenmeye başladılar; en sonunda içlerinden birini milletvekili adayı göstermeye kadar da bu ilgilerini artırdılar? ...
Solun “sağa açılım” siyasetleri sağ tabanın sola doğru geçişine ve solun sağ tabana doğru genişlemesine değil tam tersine sol tabanın sağın hegemonyasına girmesine yol açmaktadır ...
1 2 3 4 5 24 27 / 212