1 2 3 4 5 25 27 / 221
Tek adam diktatörlüğünün, adliye, üniversite, basın vb. bütün diğer kurumlarda olduğu gibi, belediyelerin de özerkliğine tahammülü yoktur; diktatör bunları “merkezden kumandalı” yapılara dönüştürmekte ...
Saray’da harıl harıl, “yerel seçim sonrası saldırı stratejisi” üzerinde çalışılmakta olduğunu gösteren deliller her geçen gün çoğalmaktadır ...
Anlaşıldığı kadarıyla “Ezan Provokasyonu” 31 Mart seçimlerine yönelik bir hazırlık manevrasıdır. Erdoğan’ın, olası bir “yerel seçim yenilgisi”ne hazırlanmakta olduğu hissedilmektedir ...
Yerel seçim, Erdoğan- Bahçeli koalisyonu için açık bir yenilgi olsa dahi, kendi başına, açık faşizmin krizine neden olmayabilir. Bu tabloyu değiştirebilecek tek kaynak, halkın açık faşizme karşı diren ...
Sağa odaklı adaylarla anti-faşist direncin “yumuşatılması” iktidarın dayattığı kutuplaştırma ve cepheleştirme siyasetinin gerici etkisini azaltmayacak, yalnızca demokratik muhalefet zeminini çamurlaşt ...
Sosyalist, devrimci muhalefetin “hiçbir şey olmamış gibi” davranarak varlığını sürdürmesinin artık mümkün olmadığı, bu hareket biçiminin solu yok edici bir çürümeye sürükleyeceği zamanlarda yaşıyoruz. ...
Türkiyeli devrimciler bu paylaşım mücadelesini şu ya da bu emperyalist merkezin kazanmasını da tercih edemezler, Suriye’nin emperyalist merkezler tarafından şu ya da bu biçimde “paylaşılması”nı da ...
Geçtiğimiz hafta içinde ilan ettiği “Fırat'ın Doğusu”nu Temizleme Harekatı da Fatih Portakal'a yönelik tuhaf saldırganlığı da Erdoğan'ın seçim kampanyasının bilinçli taktikleri ...
Faşizm istisnai ve yerel koşullarda ortaya çıkmış olmasına karşın istisnai ve yerel bir siyasi olgu olarak kalmadı. ...
1 2 3 4 5 25 27 / 221