1 22 23 24212 / 212
Emek Platformu'nun işçi sınıfı mücadelesi için bir araç olmaktan çıkıp bir tıkaça dönüşmeye başladığı "Mezarda Emeklilik Yasası"na karşı mücadele sürecinde ortaya çıkmıştı. Devlet güdümlü sendikacılığ ...
12 EYLÜL'ÜN 25. YILDÖNÜMÜNDE DİSK ve KÜRT SORUNU TÜRKİYE İSÇİ SINIFI MİLLİYETÇİLİĞİN HER TÜRÜNE Mİ KARŞI OLMALI? Bu yıl 12 Eylül'ün yıldönümündeki protestolar herkesin bildiği gibi DİSK Genel Merkezi ...
12 Eylül'ün 25. Yıldönümünde DİSK ve Kürt Sorunu - Ahmet Tellioğlu "D"İsk'in 12 Eylül Tutumu Ve Tartışmalarına Yöntemsel Bir Öneri-Yüksel Akkaya "Destursuz Bağa Giren Hesapsız Dayak Yer"* - F ...
Güncel bir sorun olarak ülkemizdeki ve dünyadaki güvencesiz istihdam sorunu bir "işçileştirme/yeniden işçileştirme" süreci olgusudur. Emek gücü pazarındaki rekabetin aşırı bir biçimde şiddetlenmesine ...
"GÜVENCESİZ ÇALIŞMA" İÇİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Tonguç ÇOBAN (DİSK Danışmanı) Bu bildiride "güvencesiz çalışma" olgusunun kavramsal çerçevesini oluşturmaya çalışacağız. Bunu yaparken ILO'nun İnsana Ya ...
1 22 23 24212 / 212