1 2 3 25 9 / 218
Nüfusun proleterleştirilebilir kitlesinin sonuna ulaşılması ile kapitalizmin sonuna gelinmesi arasında uzun ve sınıf mücadeleleriyle damgalanmış bir sürecin yaşanması da kesindir ...
Kapitalizmin “işçilerin gereksinimlerini baskılayan” 19. yüzyıldaki konumundan, “arzularını çoğaltan ve kışkırtan” 21. yüzyıldaki konumuna geçişinde açıklanması gereken bir tuhaflık yok mu? ...
Peki değer üretimine ve sermaye birikimine dahil olan ve meta biçiminde olmayan eski emek formları yok oluşa giderken, emeğin “emek gücü” olmayan yeni meta formları ve meta biçiminde olmayan ama değer ...
Proleterleştirilebilir nüfusun sonuna giden bir dünyada kapitalizmin ürettiği toplam değer kitlesini “genişletme” zorunluluğunun nelere yol açacağını tartışmayan bizlerin ne menem Marksistler olduğumu ...
Son otuz yıl içinde gereksinimlerimizin neredeyse tamamının meta üretiminin konusu olduğu bir dünyaya geçmekle kalmadık, “temel gereksinimlerimiz” dediğimiz şeyler muazzam bir dönüşüm geçirdi ve tabii ...
“Erdoğan tarafı”, Meclis komisyonunda 15 Temmuz olayının soruşturulmasını engelleyerek, her iki taraf da mahkemelerde perdeleme yaparak, bu çatışmanın arkasındaki gerçek olayı görmemizi alenen engelle ...
GBP, bu kriz anında, içine girdiği türbülansta şiddetli bir biçimde sarsılması ve giderek gözle görülür bir dağılma sürecine girmesini bekledikleri AKP'den çözülenlerle yeni-muhafazakâr bir sağ merkez ...
Bahçeli'nin yaklaşımını bir “meczup faşist”in saçmalamaları olarak ele almak doğru değildir. Tam tersine Bahçeli'nin fikriyatı, mevcut devletin gerçekçi bir kavranışının üzerine oturmaktadır. Bu devle ...
Önümüzdeki dönem yalnızca Erdoğan faşizminin krizinin çalkantılarına değil, aynı zamanda demokratik toplumsal muhalefetin biçimlenmesine de sahne olacak. Diktatörlüğün “pisliğinde boğulmasını” bekleme ...
1 2 3 25 9 / 218