Bulunduğumuz her yerde kadınlar olarak kolektif savunma ağlarını geliştirmeli ve bu savunma ağları içinde kendi somut koşullarımıza uygun savunma stratejilerimizi geliştirmeli; birbirimizle paylaşmalı ...
İktidarın kadına yönelik şiddetle gerçekten mücadele ettiğini iddia edebilmesi için aileyi değil toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alması zorunlu. ...
2 / 2