1 14 15 16 17 144 / 147
İran'daki gelişmeleri, salt egemenler arası çatışmaya indirgeyerek doğru bir değerlendirme yapma şansımız yok. İran'ı görmezden gelme şansımız da yok; bu kavgada bizim de bir yerimiz var. Yerimiz zorl ...
Bazı sorular, soruya muhatap olan kişinin fikirlerini öğrenmek ya da bilgisini ölçmek için sorulmaz. Bunlar esas olarak, belli ideolojik/politik bir yaklaşıma teslim olunması beklentisiyle gündeme get ...
Davos mizanseninin ardından taraftarları Tayyip Erdoğan'a "padişah" yakıştırması yapınca bir soru daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. "Gerici iktidar, ülkeyi Osmanlı'ya geri döndürmeye mi çal ...
"İsrail Filistinlileri katlediyor, bütün dünya seyrediyor, kimse bir şey yapmıyor..." Ne büyük yalan! Bütün dünya yalnızca seyrediyor olsaydı, İsrail'in bugün bu ölçüde büyük bir vahşeti gerçekleştirm ...
Rusya-Gürcistan savaşı dünya emperyalist-kapitalist sistemi açısından dönem kapatıp dönem açan bir milat mıdır? Bu savaşla birlikte "tek kutupluluk" son bulup yeni bir "iki kutuplu" dünya düzenine mi ...
"Cumhuriyet'e dinciler saldırmış... ...meğer saldırganlar çeteymiş!" Yukarıdaki sözler Zaman gazetesinin reklamlarından birinde geçiyordu. Gazete, reklam değil inceden propaganda yapıyordu. Sözcük ...
Gericiliğe karşı mücadele ile emekçi yoksul halkın sınıfsal mücadelesini somut bir düzlemde bütünleştirmek, Türkiye'de solun pek başaramadığı ama mutlaka başarmak zorunda olduğu bir iş. Ne var ki solu ...
Nikaragua'nın Sandinist devrim sürecindeki Kültür Bakanı ve Özgürlük Teolojisi'nin önemli isimlerinden biri olan şair, din adamı, politik eylemci Ernesto Cardenal Martinez, İstanbul Büyükşehir Belediy ...
Ufuk Uras, "sosyalist" bir milletvekili olarak Meclis'e girerken zorlama benzerlikler kurmaya çalışanlar olsa da, herkesin malumuydu ki, bunun ne Türkiye İşçi Partisi'nin 1960'larda meclise girişiyle ...
1 14 15 16 17 144 / 147