1 2 3 434 / 34
Havel için özgürlük emperyalizmin özgürlüğü anlamına geliyordu. O yüzden komünizmi savunmayı yıllarca hapisle cezalandıran bir yasayı onayladı. Kapitalist devletlerin liderleri arasında bu kadar popül ...
Emekçi kitleleri bu mücadelede devrimci bir tarzda emekçi demokrasisi ve sosyalizm yolunda örgütleyen devrimci yapıların yokluğunda bu muhalefetin yenilgisi kaçınılmaz. Ancak Oakland ve Yunanlı emekçi ...
Ahmet Kaplan'ın "İsmail Beşikçi ve Türkiye'de ifade özgürlüğü" sempozyumu ve CIA kuruluşları" başlıklı yazısı ile ilgili olarak etkinliğin örgütleyicisi Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi adına Sait Ç ...
12 Eylül için sosyalistler tarafından düzenlenen bir sempozyumda, bir sürü CIA ya da emperyalist vakıf kendilerini insan hakları savunucusu olarak sunuyorlar. Bu bir 12 Eylül hesaplaşması değil, emper ...
Türkiye solu dayak yiye yiye Birikimci oldu. 12 Eylül darbesi basit bir zulüm makinesi olarak iş görmedi. Zulüm yanında oldukça köklü sonuçları olan toplum mühendisliğine de soyundu. Toplum mühendisli ...
İngiltere'de halk 5 Mayıs perşembe günü, yerel seçimlerle beraber seçim sistemi hakkında bir referanduma gitti. İktidardaki koalisyonun bir parçası olan Liberal Demokratlar, uzun yıllardır, mevcut seç ...
Muhalefet üretmek diyorlar (manufacturing the dissent), doğrusu muhalefet yontmak olmalı, (shaping the dissent); kastedilen yeni bir muhalefet üretmek değil, aksine var olan muhalefeti, kendi finanse ...
1 2 3 434 / 34