1 2 3 4 5 36 / 38
Eylemlere tüm milliyetlerden halk ve öğrenciler katılıyor. İnternete düşen bazı mesajlara göre Zenica-Doboj kantonundaki polis sendikası üyeleri bile grev çağrısında bulunmuş ve göstericilere katılmış ...
Yukarıdaki soruya günümüzde hayır yanıtı verecek pek fazla insan bulunmaz. Sağ hemen hemen hiç firesiz, Sovyetler’in Nazi devleti ile anlaşarak Polonya’yı paylaştığı konusunda hemfikirdir  ama solda d ...
Soğuk savaş yıllarında Kültürel NATO tarafından Sovyetler Birliği’ne karşı kullanılan dezenformasyon ve propaganda kitapları Gün Zileli tarafından  son yıllarda ardı ardına çevriliyor. En son yayınlan ...
Emperyalistler, solu değersizleştirme kampanyasında çoğu zaman solcuları kullanırlar Geçenlerde hemen hemen tüm tekelci basında Lenin'in Stalin tarafından zehirlendiği haberi yeniden yer aldı. Yenide ...
Havel için özgürlük emperyalizmin özgürlüğü anlamına geliyordu. O yüzden komünizmi savunmayı yıllarca hapisle cezalandıran bir yasayı onayladı. Kapitalist devletlerin liderleri arasında bu kadar popül ...
Emekçi kitleleri bu mücadelede devrimci bir tarzda emekçi demokrasisi ve sosyalizm yolunda örgütleyen devrimci yapıların yokluğunda bu muhalefetin yenilgisi kaçınılmaz. Ancak Oakland ve Yunanlı emekçi ...
Ahmet Kaplan'ın "İsmail Beşikçi ve Türkiye'de ifade özgürlüğü" sempozyumu ve CIA kuruluşları" başlıklı yazısı ile ilgili olarak etkinliğin örgütleyicisi Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi adına Sait Ç ...
12 Eylül için sosyalistler tarafından düzenlenen bir sempozyumda, bir sürü CIA ya da emperyalist vakıf kendilerini insan hakları savunucusu olarak sunuyorlar. Bu bir 12 Eylül hesaplaşması değil, emper ...
Türkiye solu dayak yiye yiye Birikimci oldu. 12 Eylül darbesi basit bir zulüm makinesi olarak iş görmedi. Zulüm yanında oldukça köklü sonuçları olan toplum mühendisliğine de soyundu. Toplum mühendisli ...
1 2 3 4 5 36 / 38