1 2 3 4 5 18 / 38
Alınan tüm önlemlere rağmen kriz aşılamadı. Ekonomide durgunluk ve krizin artçı saldırıları devam ediyor ...
Oldukça kritik bir dönemde bulunuyoruz, krize karşı eski yöntemlerin artık işe yaramadığı ama yeni politikaların da üretilemediği bir dönemdeyiz ...
Çok sayıda kapitalistin olduğu serbest rekabetçi piyasada, kapitalistimizin kâr oranlarının eğilimsel düşüşüne karşı yapabilecekleri oldukça sınırlıdır ...
Tekeller sadece işçilerini, hammadde sağlayan çiftçileri vb. iliklerine kadar sömürmekle kalmıyor, aynı zamanda taşeronlarına da artan kârlardan pek fazla koklatmıyorlar ...
Politik kriz emperyalist kampın tümünü sarmış durumda. Katı olan her şey şimdilik buharlaşmasa da sıvılaşıyor, eriyor ...
Böyle bir şey en son 30’larda olmuştu, sonucunu hepimiz biliyoruz. Bu noktada Trump'ın iktidara gelmesi basitçe 'bir emperyalist gitti, ya da gerici bir başkan gitti gerisi geldi' olarak geçiştirilmem ...
Burjuvazi Avrupa'ya ve diğer emperyalist ülkelere gelen işçilerin yerli işçilerle bütünleşmesini, dayanışmasını engellemek için, onları dinsel ya da etnik olarak tanımlanan bir ya da birkaç kimliğe in ...
AB'nin göçmen politikasını eleştiren herkes ırkçı değildir. AB'nin göçmenlik politikası AB'de yaşayan göçmen ya da yerli her emekçi için zaten bir sorundur ...
Krizden çıkabilmek için önerilen politika demetleri, tüm emperyalistler tarafından onaylanmasına rağmen, emperyalistler arası çelişkilerin daha da derinleşmesine sebep oluyor ...
1 2 3 4 5 18 / 38