Etiket: karşı-darbe

Seçimler süreci, toplumsal muhalefet ve muhalif kitleler üzerinde tahripkâr bir etki yarattı. Gerçekçilik ile oportünizm arasında salınmaya başladı muhalefet ...
Demek ki işçinin evreninden bakınca, en çetrefilli durumlarda dahi kimin yanında kimin karşısında durman gerektiği meselesini karıştırmıyor, faşizmin tuzağına diğerleri gibi düşmüyormuşsun ...
Sınırlı bilgi ve gözlemle de olsa iktidarın propaganda bombardımanı başlamadan sıcağı sıcağına yazılmış değerlendirmelerin hatırlanmasının önemli olduğunu düşünüyor, bir yıl önce yayımladığımız yazıla ...
Demokrasi için bir araya gelmenin, demokrasi cephesi kurmanın gerekliliğinden söz edenler için gün bugündür. Sözün gereği tam da bugün yerine getirilmelidir ...
4 / 4