Etiket: grevio

Uluslararası platformlarda İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk devlet olduğunun altını çizen Türkiye, kadına karşı şiddet konusunda gerçeklerle yüzleşiyor mu? ...
İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu (GREVIO),Türkiye’ye ilişkin hazırladığı ilk değerlendirme raporunda, “Kadına yönelik şiddetle ...
İstanbul Sözleşmesi'ne taraf devletlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek uluslararası komite olan GREVİO'ya AKP MKYK yedek üyesi Emel Topçu seçildi ...
3 / 3