Etiket: Friedrich Engels

1 2 9 / 10
Oldukça kritik bir dönemde bulunuyoruz, krize karşı eski yöntemlerin artık işe yaramadığı ama yeni politikaların da üretilemediği bir dönemdeyiz ...
Marx'ı geniş boyutlu düşünen, yazan bir bilge olarak unvanlandırmak, selamlanması gereken bir teşebbüs olarak görülse de, onun devrimci ruhunu 'sadece bilgeliğe' indirgemek bir burjuva kurnazlığıdır ...
Marksizm’i atlayan ya da küçümseyen ve malın fetişist eleştirisini dikkate almayan bir ekoloji, kapitalist üretkenciliğin “aşırılıklarını” düzeltmeye mahkum olur ...
Marx’ın doğumunun iki yüzüncü yılını idrak ettiğimiz bugün, onun tehlikeli ve coşkulu felsefi mirasından ne türden dersler devşirebiliriz? Marx’ın kalıcı katkısı tam olarak nedir? ...
Sevgili ecdatlarının sistemleri devam etse idi şimdi bu klik halk tabiri söylenecek olursa ancak avucunu yalayacaktı ve o makamları hayal bile edemeyeceklerdi ...
Komünist Manifesto, tarihe/topluma/insana üretim güçleri ve ilişkileri penceresinden bakan bir ‘okuma.’ Dünyayı değiştirmek için, önce tarihi anlamak gerekiyor ve Manifesto, bu anlama/anlam verme çaba ...
Bir zamanlar “toplumsal ilerleme” denirdi… Soldaki herkes demezdi elbette. Uluslararası sosyalist harekette “Sovyet çizgisini” benimseyenler derdi. Tam olarak, “barış, demokrasi ve toplumsal ilerle ...
Proleter devrim sırf “dinle devlet işlerini ayrıştırma”yla yetinerek kendini geliştiremez. Tam politik özgürlük için dinin insanın tüm üretken etkinlik alanından sökülüp atılması gerekir ...
1 2 9 / 10