Etiket: Etik Bildirgeler Çalıştayı

TTB 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde var olan bildirgeleri gözden geçirmek, kimi başlıklarda yeni bildirgeler oluşturmak üzere bir çalıştay düzenliyor “Birçok tabip birliği kuruluş bildirgelerind ...
1 / 1