Etiket: Eriş Bilaloğlu

1 2 9 / 18
Personel çalıştırmak istememekte, güvencesiz istihdamı esas personel rejimi olarak benimsemek Sağlık Bakanlığı’nın/AKP’nin zorunlu olduğu değil bilinçli olarak tercih ettiği bir politika Geçen haft ...
TTB “hekimci” bir tutum izlememeye özen gösterir, “iyi hekimlik” için çaba harcar. İyi hekimlik bir tasarım, bir tahayyül değil gündelik hekimlik uygulamasında gerçekleştirilmesi beklenen kolektif bir ...
TTB 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde var olan bildirgeleri gözden geçirmek, kimi başlıklarda yeni bildirgeler oluşturmak üzere bir çalıştay düzenliyor “Birçok tabip birliği kuruluş bildirgelerind ...
Cumhuriyet’in bir kurumu olan Numune Hastanesi Sağlık Bakanı’nın ifadesine göre 1-1,5 aya kadar Bilkent’e “taşınarak” kapatılıyor; doğrusunu söylemek gerekirse yok ediliyor Son bir aydır işi An ...
AKP'nin verdiği teklifte sağlık çalışanına yönelik görevleri sebebiyle kasten suç işlendiğinde şüphelilerin kolluk görevlilerince yakalanacağını söyleniyor. Bugüne kadar bunun aksi bir düzenleme mi va ...
Sağlık Market, bir merkezileşme adımı olarak, kısa vadede kamusal tasarruf, orta ve uzun vadede ise "Türkiye’nin sağlık alanında önemli ölçüde kendine yeterli olması stratejik aklı"nın ürünü bir “deri ...
Sade, olabildiğince basit düşünmekte yarar var. Güçlü olmak gerekiyor çözüm için. Güç kimileri için silahtan, paradan gelebilir. Hekim, emeğiyle geçinen bir işçi olarak gücünü buralardan alamaz ...
Bildiğim kadarıyla “6’sı ölümcül risk taşıyan 16 hastalığı olan” bir kişi için "Rapor verilmesin" diyen hiç kimse yok 30 Haziran’da (Cumartesi) haber olarak gündeme girdi, 1 Temmuz 2018 Pazar g ...
Bütün ‘uzman gözlemciler’ bir krizin eşiğinde/içinde olduğumuzu, yıkıcı dalganın zar-zor tutulduğunu, 24’ü sonrası sökün edeceğini söylüyor; işin özü zam/hayat pahalılığı patlayacak; durum buysa o zam ...
1 2 9 / 18