Etiket: Erhan Bilgin

1 2 3 4 9 / 28
Bizim burjuva-sol iktisatçılar bile krizin nedenlerini varsa yoksa AKP; hükümetin yanlış iktisadi politikalarına bağlıyorlar. Ama bu tür propaganda eğer, kapitalist sistemle ilişkilendirilmez ise hızl ...
Sanayi yatırımlarının, kapitalizmin kaçınılmaz krizine karşı ne gibi bağışıklığı var acaba? ...
Hayat pahalılığına karşı, meseleyi doğru biçimde tanımlayan, etkileyici sloganlar içeren yığınsal bir mücadele örgütlenmesi pekâlâ mümkündür ...
Türkiye kapitalizmine yön veren egemen sermaye sınıfı, uzun süredir geçici çözümlerin yerine "kalıcı" çözümler talep ediyor. AKP iktidarı "kalıcı çözümleri" hayata geçirmekte gönüllüdür ...
Milli Gelir resmi verilere göre üç aylık dönemde yüzde 1,6 oranında artmış, yılın ilk ayında yüzde 5,2 olan reel milli gelir artış hızı, sonraki üç ayın eklenmesiyle yüzde 4,5'e gerilemiştir ...
AKP iktidarı bu çelişkinin zorunlu kıldığı işçi sınıfına "topyekun" saldırının zafere ulaşmasıyla (2001 krizinde sınıfın yenilmiş, genel grevsiz, örgütsüz, öncü işçi liderliğinden ve siyasi önderlikte ...
Sönmez gibi resmi devlet milli gelir rakamlarından hareket etsek bile iktisadi büyümenin motorunun inşaat değil, sanayi olduğu olgusal olarak da kanıtlanıyor. Şu kadarını belirtelim resmi devlet veril ...
Burjuva sol iktisatçılarımız, incelemelerini olguların görünüşleriyle, yani yüzeydeki ilişkiler üzerinden yaparlar. Hâlbuki Marks şeylerin [olguların] dış görünüşü ile özü, onları meydana getiren iliş ...
Şunlar da var: Bir defa, McKinsey denetimi, üzeri örtülemez biçimde (AKP ve lideri ne söylerse söylesin, basın ne yazarsa yazsın) krizin varlığının, hükümet ve politik düzeyde de itiraf edilmesidir. ...
1 2 3 4 9 / 28