Etiket: Emperyalizm

1 2 3 167 9 / 1501
Bugün aynı coğrafi sınırlar içinde yer almasına rağmen farklı ulusal kimliklerin yaşadığı bazı ülkelerdeki bölgesel kalkınma farklılığı olarak adlandırılan olgunun gerçek nedenlerinin başında sömürgec ...
Japonya da Avrupa Birliği gibi İran’a yönelik olarak artan ABD-İsrail tehditlerinin ve arka arkaya gelen provokasyonların Ortadoğu’da bir savaşa yol açması olasılığından rahatsızdı ve kendi kapasitesi ...
Bizler açısından tablo gayet nettir, bireysel olarak her kesimle olduğu gibi “Suriyeliler”le de sorunlar yaşayabiliriz. Ancak bu bireysel sorunlardan yola çıkarak savaş mağduru bir kardeş halkın şu ve ...
Önümüzde, tüm emperyalist ülkelerin hızla silahlanacağı ve aralarında ki çelişkilerin hızla derinleşeceği yıllar olacaktır ...
Oldukça kritik bir dönemde bulunuyoruz, krize karşı eski yöntemlerin artık işe yaramadığı ama yeni politikaların da üretilemediği bir dönemdeyiz ...
Gerileme çok tehlikeli bir süreçtir. Kapitalizm ölümü sessizce beklemez; konumunu korumak için, merkezlerin emperyalist üstünlüğünü sürdürmek için daha da vahşice saldıracaktır. ...
Türkiyeli devrimciler bu paylaşım mücadelesini şu ya da bu emperyalist merkezin kazanmasını da tercih edemezler, Suriye’nin emperyalist merkezler tarafından şu ya da bu biçimde “paylaşılması”nı da ...
Düşünebiliyor musunuz; havaalanında pasaport-vize kontrolü var, meydanlarda kurucu liderlerin heykeli. Devlet evlenen çiftlere ev veriyor. Siyasetçi, akademisyen ve komutanlar büyükşehirlerde yaşıyor ...
Geçtiğimiz aylarda İran, Irak ve Ürdün’de sokaklara dökülen kitlelerin yoksulluk, yolsuzluk ve ölüme karşı haykırışları, "savaş haline" yönelik kıpırdanmalarının başlangıcı olarak görülmeli ...
1 2 3 167 9 / 1501