Etiket: Ekoloji

1 2 3 4 34 18 / 305
Tarlaların üzerinde İHA’lar, robotlar, akıllı gözlükler, bağlantılı nesneler geziniyor… ...
Türkiye’de köylüler artık ormanın içindeki kuru odun, çalı çırpı, kuru yaprak ya da meyve toplanması gibi geleneksel olarak yüzlerce yıldır sahip oldukları haklarından faydalanamayacaklar ...
Yerel yönetim ve direnişler aralarında karşılıklı bağlar kurabilir ve dayanışma, ekonomi, enerji, gıda ve yukarıda saydığımız birçok alanda özerklik ya da yeterlilik elde edebilirler Dünyanın d ...
Umutlu olmak elbette herkesin hakkı ancak gerçeklerden kaçış yok. Mesela, giderek daha da yaşamsal hale gelen çevre mücadelesi hiçbir zaman siyasetin temel sorun alanlarından biri olamıyor Tü ...
Peki muhalefet, baskın seçime giderken durumun ciddiyetinin ne kadar farkında? Çevre, seçim vaatlerinin içinde yer alıyor mu? Siyaseti, ekonomiyi, “Türkiye nasıl kurtulacak”ı konuşurken en çok ...
Popülist siyaset yapan, rant ekonomisini teşvik eden ve aynı zamanda insanları yaşam pahalılığından dolayı borç batağında mücadele etmek zorunda bırakan anlayışın “çevreci” olabilmesi mümkün değildir ...
Marksizm’i atlayan ya da küçümseyen ve malın fetişist eleştirisini dikkate almayan bir ekoloji, kapitalist üretkenciliğin “aşırılıklarını” düzeltmeye mahkum olur ...
Gezegeni ekolojik süreçler yoluyla yenilemek ve canlandırmak, işte bu nedenle insan türü ve bütün varlıklar açısından bir ölüm kalım meselesi haline gelmiş durumdadır. ...
Osaka Üniversitesi Ekonomi Politikası profesörü olan Kohei Saito Marx'ın bugünkü küresel ekolojik bunalımın eleştirel çözümlemesine önemli ve vazgeçilmez bir yöntembilimsel temel oluşturduğunu gösteri ...
1 2 3 4 34 18 / 305