Etiket: aktüel gündem

1 2 3 4 5 9 27 / 73
Sol bir inisiyatif merkezinin inşası; sokak/mahalle meclislerinden sandık komitelerine, 24 Haziran akşamını garanti altına alacak örgütlenmelerden vekilliğe kadar birçok aracın birlikte kullanılmasıyl ...
Egemen siyaset cephesinin kimi aktörleri AKP karşısında havlu atmış, kimi aktörleri de AKP’nin tarif ettiği 2019 düzlemi sınırlarına razı gelmiş durumda ...
Tek Adam rejiminin karşısında tüm muhalefet güçlerinin ve “hayır” iradesini örgütleyen halkın sol bir programı ve memleketin kolektif çıkarlarını savunarak birlikte dikilmesi kritik önemdedir ...
Görev tüm çıplaklığıyla ortada duruyor; kurulmuş ve kurulmaya çalışılan tezgaha karşı en önde en kararlı şekilde durmak ve bunun ortak mücadelesini ve ortak örgütünü kurmak ...
Kim ne için yağmalıyor, talan ediyor? Bu savaş neyin üzerini örtüyor? Faşist propaganda makinesi savaşın yol açtığı hangi yıkımı, tehlikeyi, rezaleti ve başarısızlıkları örtüyor? ...
Gücümüz haklılığımızdan, diktatörlüğe karşı bu ülkenin çoğunluğu olmamızdan, mücadele geleneğimizden ve mücadeleyi sürdürme kararlılığımızdan gelmektedir ...
Tüm denetim mekanizmalarını işlemez hale getirerek, istedikleri gibi at oynatabileceğini düşünen AKP’ye “böyle yönetemezsiniz” diyebilecek tek güç kaldı! O da referandumda buna “hayır” diyen halktır ...
Bu süreç, kusurlu da olsa pratik olabilen, hayata geçebilen, somut, kitleler tarafından anlaşılabilir, katılınabilir, desteklenebilir bir mücadele programı oluşturma süreci olarak kavranmalıdır ...
Bugün baş çelişki halk ile diktatörlük arasındadır. Diktatörlük karşısındaki en geniş kitleleri harekete geçirmek için dinamik kesimler içinde etkili olanlar sosyalistlerdir ...
1 2 3 4 5 9 27 / 73