1 2 3 14 9 / 125
Samir Amin her ne kadar bu dünyadan göçtüyse de, ölen bir yıldız gibi arkasında parlak bir ışık izi bıraktı ve önümüzdeki belirli bir zaman için de bu iz varlığını koruyacak ...
El Maizal komünü sözcüsü Angel Prado, komündeki siyasal projenin gidişatını, Aralık’taki tartışmalı yerel seçimleri, komünü bugünün bağlamındaki rolünü ve komün meselesinin yeni anayasaya nasıl dahil ...
Chavezci taban örgütlenmesi önderlerinden Angel Prado, Venezüella’da komüncü projenin geleceğini ve Bolivarcı Sürecin çelişkilerini değerlendiriyor ...
İşgal etmek, müdahale etmek ve Orta Doğu’daki gelişmelerin seyrini değiştirmenin küresel yansımaları ve sonuçları olacaktır. Batılı devletler, burunları sokmak ve imha etmek yönünde inatçı ve tehlikel ...
Bu kapitalizm, bu görünüşte “modernite” aslında beş bin yıldır sürmekte olan bir Neolitik dünyayı temsil ediyor. Bu da şu anlama geliyor: O yaşlı – çok çok yaşlı ...
Narko-devlet iktidarı meselesi, sistem karşıtı hareketler açısından merkezi bir meseledir ve ona karşı, ancak bu iktidarın çeperlerinde kendimizi örgütlememiz halinde, sağlam ve kalıcı özgürleştirici ...
Otonomcu demokrasi, bürokratik zümrelerin yeniden üretilmesinin bir aracı ya da prosedürü değil, bir toplumsal ve siyasal anlaşma, yaşamın bütün alanlarında ve meselelerinde topyekûn işleyen bir günde ...
“Bütün bunlar, bizlerin birbirimize karşı, Müslümanlar Müslümanlara, Hırvatlar Hırvatlara, Sırplar Sırplara karşı savaşmasına yol açacak” ...
13 Mayıs 1990’daki maç, öyle ya da böyle, futbolun bir oyundan daha fazlası olduğunu ispatladı ...
1 2 3 14 9 / 125