Sendika.Org Yazıları

1 928 929 930 931 932 948 8370 / 8531
Her yıl ev ve toplumdaki şiddet milyonlarca kadının hayatını karatmaktadır.BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Haziran 2000'de beş yıl önce gerçekleşen 4. Dünya Kadın Konferansından beri yaklaşık her yerde ...
Bu durumun birkaç boyutu yansıtır; * Mekansal olarak sınırlandırılmış bir alanda kendisinden başka hiçbir siyasi iktidara varlık hakkı tanımayan tam egemen ve meşru bir iktidar ve; * Bu sınırl ...
2.1. Demografik ve Toplumsal Göstergeler Örneklemenin (255 işçi) biri dışında tamamı (244 işçi) erkektir; dolayısıyla, cinsiyet kategorisini bu çalışmada açıklayıcı bir değişken olarak kullanmak m ...
Yeni Dünya Düzeni ve Sendikal Hareketin Geleceği Giriş Küreselleşme olarak adlandırılan yeni dönem toplumsal yapının bütününde etkili olmakta ve bir yeniden yapılanmayı kaçınılmaz kılmaktadır. ...
AB Komisyonu İlerleme Raporu, Türkiye'nin bölgesel konum ve kimliğini pazarlayarak emperyalist bütünleşme merdiveninin daha üst basamaklarına sıçramayı hedefleyen egemen sınıflar tarafından hoşnutlukl ...
Kamu çalışanları hareketinin ülkemizin emek örgütlenmesi mücadele tarihinde özel yeri vardır.Sınıf hareketinin krize girdiği1990'ların başında kamu çalışanları sendikaları, kuruluşuyla emek hareketine ...
Borsaların işleyiş mekanizmaları uzmanlık alanımızın dışında. Ancak basından takip ettiğimiz kadarıyla faaliyet hacmi oldukça düşük olan ve derinliği tartışılan Türk Borsasında, birtakım medyayla kol ...
Son zamanlarda KESK içerisinde sendikal hareketin geleceğine ilişkin olarak yapılan tartışmalarda, hareketin yüzyüze olduğu krizi aşabilmek için en uygun anlayışın "Toplumsal Hareket Sendikacılığı" ol ...
Evde ama bir başka evde bir oda hayal edin...Her taraf kot pantolon, kot etek, kot çanta, kot bluz, kot ceket...Yine boncuklar, taşlar, iplikler.... Hayal gücümüzü zorlayacak düzeyde, ancak su gibi ...
1 928 929 930 931 932 948 8370 / 8531